Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập

Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập cũng giống như báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bình thường. Tuy chưa phát sinh doanh thu, chi phí, nhưng doanh nghiệp vẫn phải nộp đầy đủ các loại báo cáo này.

Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập

 

Doanh nghiệp của bạn có thể mới thành lập và chưa hề phát sinh doanh thu, chi phí nào. Nhưng bạn vẫn phải nộp đầy đủ các loại báo cáo theo đúng hạn quy định. Nếu không phát sinh thì bạn chỉ cần nộp báo cáo theo mẫu với dữ liệu là 0.

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng

Nếu doanh nghiệp của bạn đăng ký khai báo thuế theo tháng, hàng tháng bạn phải nộp các loại báo cáo sau:

1/ Tờ khai thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) tháng

2/ Tờ khai thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp) tháng – nếu có

Hạn nộp báo cáo là ngày 20 của tháng sau.

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý

Đối với doanh nghiệp đăng ký kê khai theo quý:

1/ Tờ khai thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) quý

2/ Tờ khai thuế TNCN (thuế thu nhập cá nhân) quý – nếu có

3/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

4/ Nộp tiền thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp) tạm tính – nếu có

Đối với doanh nghiệp đăng ký kê khai theo tháng:

1/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

2/ Nộp tiền thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp) tạm tính – nếu có

Hạn nộp chung là ngày 30 mỗi tháng, sau khi kết thúc 1 quý.

Các loại báo cáo thuế cuối năm

Sau khi kết thúc năm tài chính, tất cả doanh nghiệp phải nộp các loại báo cáo sau:

1/ Quyết toán thuế TNDN năm

2/ Quyết toán thuế TNCN năm

3/ Báo cáo tài chính năm

  • Kế toán theo thông tư 133 gồm: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng cân đối tài khoản; Thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Kế toán theo thông tư 200 gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Hạn nộp báo cáo là ngày 30/3 năm sau.

Trường hợp được gộp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập

Nếu công ty của bạn thành lập trước ngày 1/10 của năm (kỳ tính thuế lớn hơn 90 ngày), bạn phải nộp đầy đủ báo cáo tình chính, không được gộp sang năm tiếp theo. Nếu không phát sinh thì bạn chỉ cần nộp báo cáo theo mẫu với dữ liệu là 0.

Nếu công ty của bạn thành lập sau ngày 1/10 của năm (kỳ tính thuế nhỏ hơn 90 ngày), bạn được phép gộp báo cáo tài chính sang năm tiếp theo. Tức là không phải nộp báo cáo tài chính trong kỳ này. Tuy nhiên, bạn phải gửi công văn yêu cầu gộp báo cáo tài chính cho cục thuế quận, huyện.

Như vậy, bất kể công ty bạn là mới thành lập, bạn vẫn phải kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Thuế Ánh Dương cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế trọn gói chỉ từ 500.000 VND/tháng. Dịch vụ kế toán thuế giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho bộ phận kế toán, đồng thời hạn chế tối đa các sai phạm do chưa có kinh nghiệm kê khai.

Liên hệ ngay: 0938.707.589 MR BẢO BÙI
Để được tư vấn miễn phí và đăng ký dịch vụ.

Tham khảo

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ báo cáo thuế

Dịch vụ Thành lập Công ty TpHCM

 

Hotline: 0777.68.68.86