Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp

Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp gồm những gì và nó có được hạch toán hay không? Điều kiện cần để các chi phí này được phép hạch toán là gì? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn về thông tin này. Tuy nhiên, để hạch toán các chi phí này, nhà đầu tư cần được nắm kỹ về nghiệp vụ, luật kế toán và thuế.

 

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

 

Trước khi mở công ty, bạn có thể phải tốn các loại chi phí sau:

  • Chi phí thành lập doanh nghiệp như chi phí thuê trụ sở, chi phí mua trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh…
  • Chi phí thuê và đào tạo nhân viên…
  • Chi phí quảng cáo
  • Lệ phí nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch – Đầu tư

Xem danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại đây.

Xem thêm bài viết về điều kiện và ngành, nghề kinh doanh tại đây.

 

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có được hạch toán hay không?

Được. Chi phí và các khoản chi trước khi thành lập doanh nghiệp được phép hạch toán và khấu trừ thuế GTGT khi có đủ các giấy tờ và chứng từ theo quy định bao gồm:

  • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân chi hộ
  • Hóa đơn GTGT đúng tên tổ chức/ cá nhân được ủy quyền
  • Chứng từ thanh toán cho từ DN cho tổ chức/ cá nhân được ủy quyền (chuyển khoản với hóa đơn trên 20 triệu đồng)

 

Căn cứ pháp lý liên quan đến chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp.

 

Tham khảo khoản 12, điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

 

Như vậy, khi doanh nghiệp có đủ:

  • Văn bản ủy quyền
  • Hóa đơn chứng từ
  • Chứng từ thanh toán ngân hàng (trên 20 triệu đồng)

Thì hóa đơn mua hàng mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền đủ điều kiện để hạch toán vào chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp không phải điều chỉnh hóa đơn.

 

Đồng thời, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo các hóa đơn giá trị gia tăng đứng tên tổ chức/cá nhân được ủy quyền.

 

Các khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp giấy phép thành lập nhưng không có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và không đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định, thì doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và không được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Tham khảo điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC.

“Trừ các khoản chi không được trừ , doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

 

Tham khảo khoản 3, điều 4 thông tư 45/2013/TT-BTC

 

“Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, … không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

 

Như vậy, khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (giấy thỏa thuận giữa các sáng lập viên, giấy ủy quyền, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền), phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được hạch toán vào chi phí, được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

Như vậy, trong thực tế, có nhiều chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp và sẽ được phép hạch toán, khấu trừ thuế nếu có đầy đủ chứng từ hợp lệ.

 

Chi phí dịch vụ kế toán trọn gói chỉ từ 500.000 VND/tháng (Tùy theo quy mô và mức sử dụng hóa đơn)

Liên hệ ngay: 0938.707.589 MR BẢO BÙI
Để được tư vấn miễn phí và đăng ký dịch vụ.

Hotline: 0777.68.68.86