Đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH online

Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH online hiện nay chỉ dành cho doanh nghiệp.

Đối với cá nhân đã nghỉ việc, bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH tại nơi cơ trú.

Tại sao phải đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH?

Hiện nay, khi tiến hành tra cứu thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… và thực hiện các thủ tục hành chính khác trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia hoặc Hệ thống BHXH Việt Nam, thì bạn bắt buộc phải dùng đúng số điện thoại đã đăng ký để nhận mã OTP.

Mục đích của việc này là để bảo mật thông tin cá nhân và thông tin về quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… Vì thế, thông tin về số điện thoại phải được đăng ký chính xác, trùng khớp thì mới có thể thực hiện việc tra cứu và thủ tục khác.

đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH online

 

Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH online

Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH được hướng dẫn bởi Công văn 5147/BHXH-QLT, về việc Phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và cấp thẻ BHYT.

Theo đó thì thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH online hiện nay chỉ dành cho doanh nghiệp. Đối với cá nhân đã nghỉ việc, bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH tại nơi cơ trú.

Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH được thực hiện như sau:

 

1/ Đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động:

Đối với người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, đơn vị tiến hành đăng ký qua 03 bước sau:

Bước 1: Người lao động cung cấp số điện thoại cho đơn vị;

Bước 2: Đơn vị lập Mẫu TK1-TS

Bước 3: Đơn vị gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N cho cơ quan BHXH

Trường hợp, đơn vị khi có phát sinh tăng mới lao động mà chưa cung cấp số điện thoại cho cơ quan BHXH, đơn vị thực hiện:

Bước 1: Đơn vị hướng dẫn người tham gia kê khai tờ khai TK1-TS với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia;

Bước 2: Đơn vị gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH;

Trường hợp đơn vị có số lao động lớn thì lập danh sách D02-TS bổ sung số điện thoại di động của người lao động vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường (SDT) số điện thoại, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH.

Tại Công văn 2242/BHXH-CNTT do BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 08/11/2018 cũng hướng dẫn: Cơ quan BHXH các quận, huyện khi giải đáp vướng mắc tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN (C13-TS) của người lao động, hướng dẫn người lao động tra cứu bổ sung thông tin số điện thoại tại các cơ quan BHXH trên địa bàn theo mẫu TK1-TS (thủ tục hồ sơ một cửa số 608).

 

2/ Đối với người lao động đã nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Trường hợp này, người lao động phải trực tiếp đến cơ quan BHXH nơi cư trú, không thể đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH qua hình thức online (qua mạng).

Đối với người lao động đã nghỉ việc:

Bước 1: Người lao động kê khai Mẫu TK1-TS;

Bước 2: Người lao động gửi trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại cá nhân.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Người tham gia BHXH mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và tờ khai TK1-TS tới cơ quan BHXH nơi đóng BHXH để đăng ký số điện thoại.

Văn bản tham khảo:

Công văn 5147/BHXH-QLT

Mẫu tờ khai TK1-TS

Danh sách D02-TS

Bài viết tham khảo: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm trọn gói

Hotline: 0777.68.68.86