Dịch vụ kế toán thuế tại quận 10

Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 10 giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro sai sót về thủ tục. Nhận chứng từ kế toán tại nhà, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, chỉ từ 500.000 VND/tháng

Thuế Ánh Dương cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 10 với những ưu thế sau:

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho bộ phận kế toán
 • Giảm thiểu rủi ro sai sót trong các thủ tục, quy trình kế toán và báo cáo thuế
 • Cập nhật thông tin kế toán thuế theo văn bản mới nhất
 • Tư vấn các vấn đề kế toán, thuế liên quan
 • Nhận hồ sơ, chứng từ tận nơi.

 

Dịch vụ kế toán thuế tại quận 10

Thông tin dịch vụ kế toán trọn gói

Khi đăng ký dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 10, Thuế Ánh Dương sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

1/ Phân loại, kiểm tra chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lệ theo quy định

 • Tập hợp hóa đơn – chứng từ tận nơi
 • Tư vấn việc sử dụng, bảo quản hóa đơn/chứng từ đầu vào – đầu ra hợp lý;
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn/chứng từ;
 • Cân đối Giá trị gia tăng (đầu vào – đầu ra)
 • Xử lý các tình huống: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ ….
 • Bổ sung các văn bản, chứng từ khác đảm bảo tính chặt chẽ và hợp lệ cho chứng từ gốc, đồng thời lập các văn bản thủ tục hành chính để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ gốc.

2/ Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, bao gồm:

 • Phiếu thu – chi; phiếu nhập – xuất kho;
 • Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng;
 • Báo cáo tổng hợp tồn kho;
 • Lập các mẫu biểu như: bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng khấu hao TSCĐ,..theo quy định của pháp luật;
 • Lập bảng lương và các mẫu biểu liên quan đến lao động;

3/ Lập và Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý

 • Lập và nộp các loại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý như: báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (nếu có);

4/ Lập và Báo cáo thuế hàng năm

 • Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định như: Bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN;
 • Các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
 • Lập và nộp các mẫu biểu do phòng Thống kê yêu cầu hàng năm;

Hồ sơ, chứng từ cần cung cấp

Thuế Ánh Dương hỗ trợ nhận hồ sơ tận nơi, doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu sau:

 • Cung cấp hóa đơn đầu vào – đầu ra hàng tháng/quý;
 • Cung cấp các chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Cung cấp sao kê các tài khoản ngân hàng;
 • Cung cấp chứng thư số để nộp báo cáo thuế;

Bảng giá dịch vụ tham khảo

Phí dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuế Ánh Dương được tính dựa theo số lượng hóa đơn, chứng từ phát sinh.

Biểu phí dịch vụ kế toán trọn gói tham khảo:

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
(Đầu ra+ đầu vào/ Quý)
PHÍ DỊCH VỤ
(theo Quý)
Không phát sinh1,500,000 đ
Dưới 10 chứng từ2,000,000 đ
Từ 11 đến 20 chứng từ2,500,000 đ
Từ 21 đến 30 chứng từ3,000,000 đ
Từ 31 đến 50 chứng từ4,000,000 đ
Từ 51 đến 70 chứng từ5,000,000 đ
Từ 71 đến 100 chứng từ6,000,000 đ
Từ 101 đến 150 chứng từ7,000,000 đ
Từ 151 trở lên8,000,000 đ

Liên hệ ngay: 0938.707.589 MR BẢO BÙI
Để được tư vấn miễn phí và đăng ký dịch vụ.

Các dịch vụ liên quan

Dịch vụ báo cáo thuế

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty, Doanh Nghiệp Trọn Gói

Hotline: 0777.68.68.86