Điều kiện thành lập công ty cung ứng nhân lực

Điều kiện thành lập công ty cung ứng nhân lực là phải có vốn ký quỹ, duy trì mức vốn pháp định và có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Ngành nghề cung ứng nhân lực

Cung ứng lao động (hay còn gọi là hoạt động cho thuê lại lao động) là ngành nghề mà trong đó doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác.

Người lao động vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động nhưng làm việc cho doanh nghiệp thuê lại và chịu sự quản lý của doanh nghiệp đó.

Kinh doanh dịch vụ cung ứng lao động là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện để thành lập công ty cung ứng nhân lực gồm:

  • Doanh nghiệp phải ký quỹ, và
  • Được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Căn cứ pháp lý:

Điều kiện thành lập công ty cung ứng nhân lực

Bạn cần phải được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động để thành lập công ty cung ứng nhân lực.

Điều kiện để cấp phép như sau:

1/ Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng).

2/ Bảo đảm vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng).

3/ Có trụ sở theo quy định:

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên;

4/ Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định, cụ thể:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
  • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Nếu doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên (được xác định bởi một trong các văn bản sau: Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó hoạt động cho thuê lại lao động là nội dung được cấp phép; Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; Văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho doanh nghiệp để tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động).
  • Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên (được xác định bởi hợp đồng mà doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động, trong đó thể hiện thời gian hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan nếu có).
  • Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Thời điểm thực hiện ký quỹ và xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động:

1/ Thực hiện ký quỹ/ vốn pháp định (2 tỷ đồng): trước khi thành lập doanh nghiệp. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, phải chứng minh đã ký quỹ đủ số vốn quy định.

2/ Xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động: trước khi tiến hành kinh doanh. Nghĩa là sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp phép.

Tham khảo Thủ tục thành lập công ty

Mã ngành nghề cung ứng nhân lực

Khi thành lập công ty cung ứng nhân lực, bạn có thể tham khảo các mã ngành nghề sau:

7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, những người lao động không làm trong các công ty môi giới.

Nhóm này cũng gồm:

– Nghiên cứu nhân sự, tuyển chọn và thay thế bao gồm cả quản lý;

– Hoạt động của các hãng tìm kiếm diễn viên;

– Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 74900 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu).

7820: Cung ứng lao động tạm thời (có điều kiện – như trên)

Nhóm này gồm: Cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng trong một thời gian hạn định để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, những người được tuyển dụng là lao động của khu vực dịch vụ lao động tạm thời. Tuy nhiên, các đơn vị được phân loại ở đây không thực hiện việc giám sát trực tiếp lao động của họ trong khi làm việc cho khách hàng.

783 – 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý nguồn lao động trong nước theo yêu cầu của khách hàng, giới thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố đó.

78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (có điều kiện – vốn tối thiểu 5 tỷ đồng và được cấp phép)

Nhóm này gồm: Các hoạt động về cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý nguồn lao động ngoài nước theo yêu cầu của khách hàng là các công ty ngoài nước; giới thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường hợp liên quan đến thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, họ không chịu trách nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh, được phân theo nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động, xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố nguồn lao động đó.

Trên đây là Điều kiện thành lập công ty cung ứng nhân lực. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Cách thành lập công ty

Những điều cần biết khi thành lập công ty

 

Hotline: 0777.68.68.86