Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học là phải có ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng, một số điều kiện về bằng cấp và cơ sở khác…để được Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Như vậy, điều kiện để hoạt động trung tâm tư vấn du học là phải có giấy phép kinh doanh con. Còn trong quá trình thành lập trung tâm với Sở kế hoạch và đầu tư, bạn chưa cần phải chứng minh những năng lực này.

Bài viết sau sẽ nêu rõ điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học, gồm các vấn đề sau:

  1. Lĩnh vực tư vấn du học gồm những hoạt động gì?
  2. Điều kiện đăng ký giấy phép con ngành nghề tư vấn du học.
  3. Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh ngành nghề tư vấn du học

Căn cứ pháp lý:

Mã ngành nghề tư vấn du học

Định nghĩa ngành nghề:

Dịch vụ tư vấn du học là các hoạt động:

  • Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài
  • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài
  • Tổ chức tuyển sinh du học
  • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
  • Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học
  • Tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận
  • Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Như vậy, khi đăng ký thành lập trung tâm, bạn phải đăng ký thêm mã ngành nghề tư vấn du học như sau:

8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dụcNgành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

1/ Được thành lập theo quy định pháp luật;

2/ Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

3/ Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

4/ Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được phép hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh con ngành nghề tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; (Tải mẫu)

2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; (Tải mẫu)

5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trình tự thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Bước 1: Nộp hồ sơ Thành lập trung tâm (công ty) tại Sở kế hoạch đầu tư.

Tại bước này, bạn chưa cần phải chứng minh điều kiện và năng lực tài chính.

Tải hồ sơ và xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Đăng ký giấy phép kinh doanh con (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học)

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và điều kiện như hướng dẫn trên. Nộp đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

Sau khi hoàn thành 2 bước này và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì công ty mới được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.

Trên đây là Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Cách thành lập công ty

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Hotline: 0777.68.68.86