Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử

Để có giấy phép kinh doanh thương mại điện tử, bạn cần làm 2 thủ tục gồm: thủ tục thành lập doanh nghiệp/ hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký website thương mại điện tử với bộ công thương.
Thương mại điện tử là ngành kinh doanh có điều kiện, đó là phải đăng ký với bộ công thương về thông tin website.

Điều kiện kinh doanh thương mại điện tử được quy định bởi:

 1. Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 2. Thông tư 12/2013/TT-BCT 
 3. Thông tư 47/2014/TT-BCT

Như vậy, để có giấy phép kinh doanh thương mại điện tử, bạn cần thực hiện 2 thủ tục sau:

Ngoài ra, nếu bạn là cá nhân (đã có mã số thuế cá nhân), thì cũng được phép đăng ký website Thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương. Đối với trường hợp này, bạn không được cấp giấy phép kinh doanh, bạn chỉ đăng ký thông tin đầy đủ (gửi online/trực tuyến qua mạng) là đã được phép hoạt động.

Bạn có thể tham khảo: quy trình đăng ký website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương tại đây.

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về điều kiện kinh doanh ngành nghề thương mại điện tử và quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh thương mại điện tử (không bao gồm cá nhân).

 

Những hình thức thương mại điện tử

Theo Điều 35, Nghị định 52/2013/NĐ-CP, có những hình thức tổ chức thương mại điện tử sau:

 

1. Website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Ví dụ: các website chỉ bán một số mặt hàng của 1 công ty, tổ chức, cá nhân….

Đối tượng đăng ký gồm: Thương nhân, Tổ chức, Cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.

 

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

b) Website đấu giá trực tuyến;

c) Website khuyến mại trực tuyến;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Ví dụ: các sàn giao dịch điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo….

Đối tượng đăng ký gồm: thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.

 

Mã ngành nghề thương mại điện tử

Khi thành lập công ty, hoặc hộ kinh doanh, bạn cần đăng ký đồng thời những ngành nghề kinh doanh của tổ chức và những mã ngành liên quan đến thương mại điện tử sau đây:

Lưu ý: Nếu công ty có đăng ký kinh doanh những ngành nghề có điều kiện khác, thì phải xin phép trước khi đăng ký website với bộ công thương.

STTTên ngànhMã ngành
1.Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Chi tiết:

– Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

4791

Điều 35 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về Thương mại điện tử

2.Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.6209

 

3.Dịch vụ thông tin khác. Chi tiết:

– Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;

– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;

6329
4.Cổng thông tin. Chi tiết:

– Cổng thông tin (không bao gồm hoạt động báo chí)

– Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

– Thiết lập mạng xã hội;

6312

Điều 6

Điều 27

Nghị định 72/2013/NĐ-CP Quản Lý, Cung Cấp, Sử Dụng Dịch Vụ Internet Và Thông Tin Trên Mạng

5.Quảng cáo7310
6.Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
7.Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
8.Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
9.Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:

– Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

9329

Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp , sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

 

Quy trình đăng ký Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử.

 

Để đăng ký giấy phép kinh doanh thương mại điện tử, bạn thực hiện theo quy trình sau.

Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể thông báo với Bộ Công Thương dưới hình thức cá nhân nếu đó chỉ là website thương mại điện tử bán hàng. Xem hướng dẫn tại đây.

 

Bước 1: Đăng ký giấy phép kinh doanh.

 

Để đăng ký giấy phép kinh doanh thương mại điện tử. Bạn có 2 mô hình để lựa chọn:

 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp/ công ty. (Xem hướng dẫn chi tiết)
 2. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. (Xem hướng dẫn chi tiết)

Bạn chỉ cần lựa chọn đúng mã ngành nghề cần kinh doanh (đã được giới thiệu ở phần trên). Thành lập hộ kinh doanh sẽ đơn giản hơn thành lập doanh nghiệp/ công ty.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Bước 2: Thông báo hoặc Đăng ký với Bộ Công Thương

Thông báo với Bộ Công Thương (dành cho Website thương mại điện tử bán hàng)

Nếu website của bạn chỉ là website thương mại điện tử bán hàng, thủ tục thông báo tương đối đơn giản. Bạn thực hiện thông báo với Bộ Công Thương như sau:

 

1/ Đối tượng thông báo gồm:

 1. Thương nhân.
 2. Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử.
 3. Cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.

 

2/ Đăng ký tài khoản tại website www.online.gov.vn

Truy cập website www.online.gov.vn

Đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ gồm:

 • Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Xem hướng dẫn chi tiết.

 

3/ Thông báo website với Bộ Công Thương

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn tiến hành đăng nhập và thông báo website theo mẫu.

Thủ tục tương đối đơn giản. Bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

 

Đăng ký website với Bộ Công Thương (dành cho Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử)

Với hình thức website này, thủ tục sẽ tương đối phức tạp hơn.

1/ Đối tượng đăng ký:

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

3. Dịch vụ đu giá trực tuyến.

 

2/ Chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1).

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. (Tải mẫu)

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. (Tải mẫu)

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

 

3/ Đăng ký tài khoản tại website www.online.gov.vn

Truy cập website www.online.gov.vn

Đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ gồm:

 • Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Xem hướng dẫn chi tiết.

 

4/ Đăng ký website với Bộ Công Thương

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn tiến hành đăng nhập. Khai báo thông tin website và nộp hồ sơ đính kèm theo mẫu.

Bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

– Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

 

5/ Nộp hồ sơ giấy

Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy).

Thông báo/ Đăng ký ứng dụng

Trong trường hợp, tổ chức có sử dụng ứng dụng thương mại điện tử. Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Trên đây là Hướng dẫn đăng ký Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký website thương mại điện tử, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

 

Ngoài ra để tiết kiệm thời gian và chi phí anh / chị hãy tham khảo dịch vụ thành công ty trọn gói của Thuế Ánh Dương, chúng tôi cam kết hoàn thành hồ sơ và trả giấy phép hoạt động chỉ từ 3-5 ngày làm việc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY CP THUẾ ÁNH DƯƠNG

Tel: 0779.633.686 – 0938.70.75.89 (MR. BẢO BÙI)

Email: baobui7777@gmail.com

Địa chỉ: Số 58 CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (xem Map)

Mã số doanh nghiệp: 0311270175

Website:  https://thueanhduong.com

Fanpgae: fb/thueanhduonghcm/

Hotline: 0777.68.68.86