Hướng dẫn lập báo cáo tài chính công ty cổ phần

Báo cáo tài chính là một nội dung cần thiết và quan trọng cần được thực hiện rõ ràng, chính xác. Mỗi công ty, doanh nghiệp hoạt động đều phải lập báo cáo theo quy định chung của Nghị định Chính phủ. Cùng Thuế Anh Dương tìm hiểu các thông tin hướng dẫn lập báo cáo tài chính của công ty cổ phần dưới đây nhé.

Tìm hiểu quy định chung trong việc lập báo cáo tài chính công ty cổ phần

Báo cáo tài chính công ty cổ phần là việc trình bày tất cả mọi thông tin kinh tế theo mẫu đã quy định sẵn. BCTC cung cấp những thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dòng tiền lưu chuyển của Công ty.

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

  • Bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của công ty thông qua nợ phải trả, tài sản, nguồn vốn.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Bản báo cáo thể hiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các yếu tố lợi nhuận, chi phí, doanh thu.
  • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền: Báo cáo thể hiện dòng tiền thu chi của mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh và tài chính.
  • Thuyết minh BCTC: Trình bày chi tiết các khoản mục có trên các loại báo cáo kể trên theo quy định. Một số khoản mục có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính được quyết định bởi người đọc.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính công ty cổ phần

Thời hạn nộp báo cáo tài chính sẽ được căn cứ theo Luật kế toán 2015 tại Khoản 3 Điều 29. Đối với các công ty ngoài nhà nước báo cáo tài chính được nộp trong thời gian 90 ngày cho Cơ quan có thẩm quyền. Các Công ty nhà nước sẽ nộp báo cáo theo năm hoặc theo quý riêng biệt.

 

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính công ty cổ phần

Báo cáo tài chính là bộ báo cáo đầu ra quan trọng nhất đối với các công ty cổ phần. Quá trình lập BCTC cần được sắp xếp thời gian để tổng hợp chi tiết nhất. Đồng thời cập nhật hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm hàng ngày để không bị thiếu sót.

Dưới đây là 7 bước cơ bản để lập báo cáo công ty cổ phần chính xác nhất:

 

Bước 1: Tập hợp và sắp xếp tất cả chứng từ kế toán

Mọi hoạt động của Doanh nghiệp đều thể hiện qua những nghiệp vụ tài chính, kinh tế phát sinh. Chứng từ là những tài liệu bao gồm sổ phụ ngân hàng, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, số quỹ, bảng lương, hồ sơ tài sản, sổ quỹ, phiếu nhập, phiếu xuất kho,….

Để phản ánh được tất cả tình hình liên quan đến hoạt động của Công ty kế toán phải thu thập mọi loại chứng từ kế toán và xếp khoa học nhất. Việc sắp xếp cần thống nhất theo thứ tự thời gian, hóa đơn đầu ra, đầu vào kẹp cùng với tờ hạch toán,….

 

Bước 2: Hạch toán

Sau khi đã sắp xếp các loại chứng từ kế toán cần ghi chép mọi nghiệp vụ vào sổ sách trên phần mềm hoặc Excel. Trong đó phần mềm kế toán là một ứng dụng phân tích các phần riêng biệt cũng như hạch toán được dễ dàng, chính xác hơn. 

Không những thế phần mềm kế toán còn có khả năng sửa chữa, tìm kiếm và xóa bỏ nhanh chóng. Hạn chế tối đa các sai sót để thuận tiện trong việc kiểm soát các loại chứng từ tốt hơn.

 

Bước 3: Hạch toán, phân bổ, khấu hao các chi phí trả trước

Hạch toán chi phí trả trước thông qua phần mềm kế toán giúp bạn có thể cập nhật mọi thông tin, giá trị cũng như thời gian phân bổ tài sản. Đồng thời bạn cũng có thể so sánh, đối chiếu kết quả trên hệ thống phần mềm với bảng Excel các khoản phí phát sinh. 

Bên cạnh đó một số công ty kế toán có thể lập bảng phân bổ chi phí thông qua Excel. Các khoản bao gồm bảng lương, chi phí mua ngoài, BHYT, BHXH,….. được phân bổ theo từng dự án, hợp đồng và mã sản phẩm. Đồng thời các khoản phí quản lý, bán hàng cần được phân bổ theo từng phòng ban, bộ phận khác nhau.

Balance sheet of a financial report with spectacles

Bước 4: Hạch toán các khoản điều chỉnh

Thời điểm cuối năm công ty cần điều chỉnh, hạch toán bổ sung các khoản liên quan trong phần mềm kế toán. Bao gồm: bút toán đánh giá sự chênh lệch tỷ giá, khoản dự phòng hàng tồn kho, nợ khó đòi, giảm giá chứng khoán, các khoản phí năm trước, doanh thu chưa thực hiện, bút toán điều chỉnh sai sót,….

 

Bước 5: Kiểm tra đối chiếu sổ sách

Trong quá trình lập báo cáo tài chính công ty cổ phần bước kiểm tra là vô cùng quan trọng. Trường hợp số liệu hạch toán không chính xác bạn phải tìm ra nguyên nhân và làm lại BCTC. Vì vậy bạn cần lưu ý về việc kiểm tra số liệu một lần trước khi lập BCTC.

Đầu tiên cần kiểm tra số liệu từng tài khoản, tài khoản với chứng từ thực tế. Đồng thời kiểm tra chuyển số dư cuối kỳ trước sang kỳ sau của những tài khoản có số dư, kiểm tra số lượng cũng như giá trị của hàng hóa chính xác.

 

Bước 6: Thực hiện bổ sung bút toán kết chuyển

Việc kết chuyển lãi lỗ của năm trước cần được thực hiện chấm dứt trước khi thực hiện năm nay. Sau quá trình kết chuyển tất cả các tài khoản 5, 6, 7, 8, 9 yêu cầu phải không còn tồn tại số dư. Khi sử dụng phần mềm kế toán thì hệ thống bút toán kết chuyển được cài tự động. Chỉ cần nhập thời gian tương ứng bút toán sẽ thực hiện dễ dàng.

 

Bước 7: Lập báo cáo tài chính công ty cổ phần

Khi tất cả nghiệp vụ kinh tế được phản ánh chính xác, đầy đủ bạn có thể lập báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính. Mỗi Thông tư khác nhau sẽ được áp dụng cho Công ty có quy mô riêng biệt. 

Hy vọng những thông tin trên đây về hướng dẫn lập báo cáo tài chính của công ty cổ phần hữu ích cho bạn. Liên hệ với Thuế Ánh Dương để có được dịch vụ lập báo cáo tài chính trọn gói cho công ty cổ phần nhanh chóng, chính xác nhất nhé.

Hotline: 0777.68.68.86