Mẫu bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất 2021

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn hoặc bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà thì hai (02) bên sẽ ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà – Công ty CP Thuế Ánh Dương chia sẻ mẫu biên bản  thanh lý hợp đồng thuê nhà để Quý khách hàng tham khảo:

Chi tiết mẫu bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

( Mẫu này ban hành kèm theo quyết định số  58/2004/QĐ-UB ngày  15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Link tải download : Google Drive

 

 

Các câu hỏi thường gặp khi làm biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Có cần làm biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hay không ?

Thưa Luật sư! Nhà mình có thuê căn hộ thời hạn 01 năm, đến ngày hết hạn mình không thuê tiếp nữa thì có cần làm biên bản thanh lý không? Biên bản như thế nào? Vì hai bên còn phải bàn giao đồ đạc và tiền đặt cọc nữa?
Xin cảm ơn!

Trả lời:

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn thì hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà tham khảo tại đây.

Việc bàn giao đồ đạc và tiền đặt cọc thực hiện theo hợp đồng thuê nhà mà hai bên đã thỏa thuận.

 Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở?

Trả lời:

Bên cho thuê nhà (chủ nhà) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng

– Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

– Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

– Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

– Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

– Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

– Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

-Tăng giá thuê nhà bất hợp lý.

– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà phải báo cho bên kia biết trước một tháng, nếu không có thoả thuận khác.

Khi nào thì chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở ?

Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không xác định thời hạn thuê thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê báo cho bên thuê biết về việc đòi nhà;

– Nhà cho thuê không còn;

– Bên thuê nhà chết và không có ai cùng chung sống;

– Nhà cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

Xử lý khi chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà như thế nào ?

Chào luật sư, em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp, em có hợp đồng thuê nhà kéo dài 05 năm, nay chưa đến hạn chấm dứt hợp đồng thì chủ nhà đòi thu hồi lại nhà.Vì quan hệ giữa người thuê và chủ nhà là anh em họ nên làm hợp đồng sơ xài.

Cách đây vài ngày chủ nhà đã tự ý cắt điện, nước trong nhà em, vì vậy ảnh hưởng tới công việc của em rất nhiều (vì gia đình em thuê đất sau đó dựng nhà tạm bán tạp hóa, không ảnh hưởng trật tự và làm mất vệ sinh công cộng). Hôm nay, chủ nhà tự ý tới tháo dỡ nhà em, em nhờ phường xuống giải quyết, họ có lập biên bản nhưng nói rằng hợp đồng này không có giá trị nên bắt buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng ở trên đi, nếu không tự động tháo dỡ thì 16/6 này sẽ xuống cưỡng chế bắt tháo dỡ.

Em nhờ luật sư tư vấn giúp việc xử lý hợp đồng này của phường là đúng hay sai? Và cách giải quyết hợp lý trong trường hợp này là gì? Em trân trọng cảm ơn luật sư đã tư vấn giúp em!

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo như dữ kiện bạn cung cấp, chúng tôi chưa nhận được bản đính kèm của bạn. Chúng tôi sẽ căn cứ, dựa trên cơ sở những thông tin, tài liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Theo đó, hợp đồng thuê nhà giữa bạn và bên cho thuê không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ cần hai bên tự thỏa thuận với nhau là được. Tức, nếu hợp đồng thuê nhà giữa bạn và bên cho thuê đáp ứng điều kiện tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng này có hiệu lực:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Trong trường hợp hai bên vi phạm quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự hoặc bên bạn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng thuê thì bên cho thuê mới có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tuy nhiên bên thuê muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì cần phải đưa ra những bằng chứng kèm theo để chứng minh việc bân cho thuê đã vi phạm, ví dụ như: yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại. Và khi hợp đồng đã chấm dứt, bạn sẽ phải thực hiện tháo dỡ nhà đã xây trên đất, trả lại hiện trạng đất như trước đây đã nhận.

Tổng kết:

Ở trên Thuế Ánh Dương vừa chia sẻ với quý anh chị ” Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2021“. Mẫu văn bản này ban hành kèm theo quyết định số  58/2004/QĐ-UB ngày  15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các anh chị chỉ cần tải về và giải nén ra điền thông vào là sử dụng.

Hotline: 0777.68.68.86