Những quy định mới về hộ kinh doanh năm 2021

Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, một số quy định mới về hộ kinh doanh sẽ thay đổi và có hiệu lực vào năm 2021 bao gồm:

 1. Thu hẹp đối tượng được phép thành lập hộ kinh doanh (chỉ còn 2 đối tượng).
 2. Thêm trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
 3. Hộ kinh doanh được thuê trên 10 lao động.
 4. Quy định thời hạn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là 10 ngày.
 5. Có thể chấm dứt hoạt động trước khi trả hết nợ, nếu đã thỏa thuận với chủ nợ.
 6. Thêm 2 giấy tờ phải nộp khi chấm dứt hộ kinh doanh.

2 đối tượng được phép thành lập hộ kinh doanh

Năm 2021, chỉ còn 2 đối tượng được phép thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

1/ Một cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2/ Các thành viên hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Lưu ý: Các đối tượng chưa thành niên; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị tạm giam; đang chấp hành hình phạt tù… không được phép thành lập hộ kinh doanh.

Đối tượng bị loại bỏ, không được phép thành lập hộ kinh doanh kể từ ngày 04/01/2021: “một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”.

Căn cứ pháp lý:

Thêm trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ 04/01/2021, các trường hợp sau không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

 • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;
 • Những người bán hàng rong, quà vặt;
 • Người buôn chuyến, kinh doanh lưu động;
 • Người kinh doanh thời vụ;
 • Người làm dịch vụ có thu nhập thấp.

Như vậy, so với khoản 2 Điều 66 Nghị định 78, Nghị định 01 đã bổ sung thêm người kinh doanh thời vụ vào đối tượng không phải đăng ký kinh doanh.

Hộ kinh doanh được thuê trên 10 lao động

Khoản 3, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định:

“…
3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.”

Tuy nhiên, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã không đề cập đến vấn đề giới hạn lao động này.

Như vậy, có thể thấy, từ 04/01/2021, hộ kinh doanh không bị giới hạn số lượng lao động như trước đây.

Quy định thời hạn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là 10 ngày

Khoản 1, Điều 90, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.”

Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ quy định trình tự, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mà không quy định về thời hạn thực hiện thủ tục này.

Như vậy, từ ngày 04/01/2021, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm:

1/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

2/ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể chấm dứt hoạt động trước khi trả hết nợ

Căn cứ quy định mới tại Khoản 2, Điều 92, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP :

” 2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. “

Trước đây, theo Điều 77, Nghị định 78/2015/NĐ-CP  quy định:

“Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.”

Như vậy, nếu Nghị định 78 yêu cầu hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ mới được chấm dứt hoạt động thì từ 04/01/2021, Hộ kinh doanh vẫn được chấm dứt hoạt động khi chưa trả hết nợ, nếu hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận.

Thêm 2 giấy tờ phải nộp khi chấm dứt hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 92, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (năm 2021), phải gồm các giấy tờ sau:

1/ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu quy định)

2/ Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; (Quy định mới)

3/ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; (Quy định mới)

4/ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, so với Nghị định 78/2015, Nghị định 01/2021 đã yêu cầu thêm 02 loại giấy tờ mới phải nộp khi tiến hành thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh.

Trên đây là những quy định mới về hộ kinh doanh năm 2021. Quý khách nên nắm rõ những quy định mới về pháp lý để hoạt động đúng quy định và thực hiện đúng thủ tục.

Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục làm giấy phép kinh doanh, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Bạn nên tham khảo thêm:

Cách làm giấy phép hộ kinh doanh gia đình

Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể như thế nào?

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể online

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể?

 

Hotline: 0777.68.68.86