Thành lập công ty bảo vệ cần những gì?

Hiện nay, thành lập công ty bảo vệ không cần phải có vốn pháp định 2 tỷ đồng nữa, chỉ cần được cấp phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP
 • Nghị định số 06/2013/NĐ-CP
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
 • Luật doanh nghiệp 2020

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm những gì?

Dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. (khoản 7 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không phải là hoạt động kinh doanh bảo vệ.

Một số hành vi nghiêm cấm khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

 • Sử dụng dịch vụ bảo vệ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Hoạt động dịch vụ bảo vệ có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(khoản 5,6 Điều 6 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì?

Trước đây, nếu muốn thành lập công ty bảo vệ thì cần phải có vốn pháp định 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy định này đã được bãi bỏ.

Hiện nay, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP, công ty dịch vụ bảo vệ chỉ cần đáp ứng về điều kiện an ninh, trật tự mà thôi. Cụ thể như sau:

 • Phải là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự không thuộc các trường hợp như đã bị khởi tố hình sự, có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ 3 năm tù trở lên và chưa được xóa án tích…
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
 • Được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Để xin được loại giấy phép này cần phải đáp ứng 02 điều kiện:
  • Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề;
  • Điều kiện riêng về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Riêng đối với Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD.

(Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ sẽ đăng ký các ngành, nghề chính và ngành nghề liên quan theo mã ngành nghề sau:

STTTên ngành nghềMã ngành nghề
1Hoạt động bảo vệ tư nhân

Cụ thể:

– Dịch vụ xe bọc thép;

– Dịch vụ vệ sĩ;

– Dịch vụ máy dò tìm;

– Dịch vụ in dấu vân tay;

– Dịch vụ bảo vệ an toàn.

8010
2Lập trình máy vi tính6210
3Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
4Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn8020
5Dịch vụ điều tra8030

(Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg)

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Theo như những quy định trên, thì thành lập công ty bảo vệ cần 2 loại giấy phép:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Để có 2 loại giấy phép này, phải thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bao gồm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp và thủ tục đăng ký thuế.

Thời gian thực hiện thủ tục này là từ 3 – 25 ngày làm việc.

Bạn chuẩn bị hồ sơ và làm đầy đủ các bước theo hướng dẫn tại bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện về an ninh trật tự.

1/ Chuẩn bị hồ sơ:

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh  (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP)
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa;
  • Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
  • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục của Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Đối với công ty dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, cần bổ sung thêm hồ sơ sau:

 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

2/ Nơi nộp hồ sơ:

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công anPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
– Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ; các cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an;

– Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ được đào tạo tại cơ sở kinh doanh có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

– Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

– Chủ trì sát hạch và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ được đào tạo tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an địa phương có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

3/ Hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

– Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử thì khi nhận GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu được nêu ở trên.

4/ Thời hạn giải quyết:

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trường hợp từ chối cấp thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Phí nộp hồ sơ: 300.000 đồng (theo Thông tư 218/2016/TT-BTC).

Trên đây là thông tin về Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì và thủ tục thành lập công ty bảo vệ. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, vui lòng liên hệ với Thuế Ánh Dương để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Tham khảo thêm

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại TpHCM

Hotline: 0777.68.68.86