Thành lập công ty giáo dục mầm non

Để thành lập công ty giáo dục mầm non thành công và đi vào hoạt động, bạn phải được cấp phép từ cả 3 cơ quan gồm Sở kế hoạch – đầu tư, Ủy Ban Nhân Dân quận/huyện, Phòng giáo dục và đào tạo.

Giáo dục mầm non là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nên để thành lập và hoạt động công ty giáo dục mầm mon, doanh nghiệp phải trải qua ít nhất 3 thủ tục bao gồm:

 1. Đăng ký thành lập công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố và đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận/huyện.
 2. Thủ tục xin cấp phép thành lập Cơ sở giáo dục mầm non tại Ủy Ban Nhân Dân quận/huyện.
 3. Thủ tục xin cấp phép hoạt động tại Phòng giáo dục và đào tạo quận/huyện.

Căn cứ pháp lý:

Điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non

Để có thể thành lập công ty giáo dục mầm non và thành công đi vào hoạt động. Cở sở kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1/ Điều kiện để được cấp phép thành lập (do UBNN quận/huyện cấp)

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục:

1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

(Điều 3, Nghị Định 46/2017/NĐ-CP)

2/ Điều kiện để được cấp phép hoạt động (do Phòng giáo dục và đào tạo cấp)

Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục:

1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

a) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường; bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

b) Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du; 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao.

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê trang thiết bị giáo dục chưa sử dụng hết công suất của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

c) Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

d) Cơ cấu khối công trình gồm:

 • Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;
 • Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;
 • Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;
 • Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;
 • Sân vườn gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh.

đ) Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

5. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

(Điều 5, Nghị Định 46/2017/NĐ-CP)

Mã ngành nghề công ty giáo dục mầm non

Khi đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp lựa chọn thêm mã ngành nghề sau để có thể hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non:

8510: Giáo dục mầm non

Nhóm này gồm: Hoạt động giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng đến 6 tuổi.

8511- 85110: Giáo dục nhà trẻ

Nhóm này gồm: hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi, chăm sóc giúp cho trẻ em phát triển về thể chất, nhận thức, tập trung vào các hoạt động tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen với môi trường kiểu trường học.

8512- 85120: Giáo dục mẫu giáo

Nhóm này gồm: hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một. Các hoạt động giáo dục này tập trung vào các hoạt động tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen với môi trường kiểu trường học.

Thủ tục thành lập công ty giáo dục mầm non

Để thành lập thành công công ty giao dục mầm non, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ 3 thủ tục sau:

 1. Đăng ký thành lập công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố và đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận/huyện.
 2. Thủ tục xin cấp phép thành lập Cơ sở giáo dục mầm non tại Ủy Ban Nhân Dân quận/huyện.
 3. Thủ tục xin cấp phép hoạt động tại Phòng giáo dục và đào tạo quận/huyện.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cả 3 thủ tục này.

1/ Đăng ký thành lập công ty giáo dục mầm non

Ở bước này, bạn chưa cần phải chứng minh các điều kiện kinh doanh được nêu ở phần 1.

Bạn chỉ cần nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn và chú ý đăng ký mã ngành 8510 – Giáo dục mầm non, trong đơn đăng ký.

Thủ tục này yêu cầu bạn phải làm việc với 2 cơ quan là

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố.
 • Chi cục thuế quận/ huyện, nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Quá trình chi tiết được hướng dẫn cụ thể trong bài viết sau:

Cách thành lập công ty

2/ Thủ tục xin cấp phép thành lập Cơ sở giáo dục mầm non.

Trước khi thực hiện thủ tục này, bạn phải đảm bảo:

 • Đã hoàn tất thủ tục thành lập công ty ở trên.
 • Đáp ứng đủ điều kiện xin cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non được nêu ở phần 1.

Trình tự thủ tục xin cấp phép thành lập như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, gồm có:

1. Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập.

Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

3. Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm

4. Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

(Điều 4, Nghị Định 46/2017/NĐ-CP, và Điều 1, Nghị Định 135/2018/NĐ-CP)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, nơi đặt cơ sở giáo dục.

Bước 3: Thời hạn giải quyết hồ sơ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

3/ Thủ tục xin cấp phép hoạt động Cơ sở giáo dục mầm non.

Để thực hiện thủ tục này, cở sở giáo dục phải:

 • Được sự cấp phép thành lập của UBND quận/huyện.
 • Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, kiều kiện của cơ sở giáo dục được nêu ở phần 1.

Trình tự thủ tục xin cấp phép hoạt động Cơ sở giáo dục mầm non, như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin phép hoạt động bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

3. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

4. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

5. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

6. Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

7. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

(Điều 1, Nghị Định 135/2018/NĐ-CP)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, nơi đặt cơ sở giáo dục.

Bước 3: Thời hạn giải quyết hồ sơ

– Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

Bước 4: Quyết định cấp phép hoạt động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

Sau khi hoàn tất đầy đủ cả 3 thủ tục như hướng dẫn trên, thì việc thành lập công ty giáo dục mầm non mới được xem là thành công và có thể đi vào hoạt động.

Trên đây là Hướng dẫn thành lập công ty giáo dục mầm non. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Hotline: 0777.68.68.86