Thành lập công ty giao hàng

Giao hàng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Để thành lập công ty giao hàng, công ty cần phải đáp ứng đủ điều kiện về vốn và giấy phép. Thủ tục thành lập công ty giao hàng bao gồm thủ tục thành lập công ty và thủ tục xin giấy phép giao hàng.

Giao hàng tận nơi, chuyển phát nhanh đang là một ngành phát triển mạnh trong xã hội hiện đại. Nhu cầu sử dụng dịch vụ mua hàng online, giao hàng tận nơi tăng cao nhanh chóng mang đến cơ hội hiếm có cho những công ty giao hàng. Tuy nhiên, giao hàng, chuyển phát là ngành nghề có điều kiện. Đề thành lập công ty giao hàng, quý khách cần am hiểu về điều kiện, thủ tục thành lập và quy trình xin giấy phép kinh doanh của ngành nghề này.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bưu chính
 • Nghị định 163/2017/NĐ-CP – Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật đầu tư 2020

Phân biệt lĩnh vực giao nhận (logistics) và chuyển phát (bưu chính)

Khi nhắc đến công ty giao hàng, có 2 lĩnh vực liên quan cần được phân biệt rõ là giao nhận (logistics) và chuyển phát (bưu chính). Cả 2 lĩnh vực này đều là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công ty giao nhận (logistics) thực hiện các công việc liên quan đến quá trình như đóng gói, bốc xếp, lưu kho, làm thủ tục gửi hàng, dỡ hàng, giao cho người nhận,… Quá trình này gọi là giao nhận. Công ty giao nhận thực hiện các nghiệp vụ bao gồm từ việc chuẩn bị hàng hóa, kho bãi, thủ tục hải quan và các thủ tục liên quan đến việc dịch chuyển hàng hóa từ người bán đến người mua. Để thành lập công ty giao nhận, phải thực hiện thủ tục xin nhiều loại giấy phép như: giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính, Giấy phép kinh doanh một số dịch vụ của Logistics tại các cơ quan có thẩm quyền (Bộ thông tin và truyền thông, Cục hàng không Việt Nam, Cục hàng hải Việt Nam, …)…

Công ty giao hàng – chuyển phát nhanh là một dạng của dịch vụ bưu chính. Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Để kinh doanh dịch vụ bưu chính, sau khi thành lập công ty cần có thêm giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Như vậy, ta thấy lĩnh vực giao nhận (logistics) bao hàm rộng hơn và đòi hỏi nhiều giấy phép hơn lĩnh vực bưu chính.

Trong bài viết này, Thuế Ánh Dương hướng dẫn bạn về điều kiện, thủ tục thành lập công ty giao hàng – chuyển phát nhanh (Bưu chính) và thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính. Không bao gồm ngành nghề logistics.

Điều kiện thành lập công ty giao hàng

Như đã đề cập ở trên, Công ty giao hàng – chuyển phát nhanh là một dạng của dịch vụ bưu chính. Vì vậy, để kinh doanh dịch vụ này, công ty cần phải đáp ứng điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo Luật Bưu Chính. Cụ thể như sau:

1/ Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

2/ Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

b) Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
 • Mức vốn tối thiểu này phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính của doanh nghiệp

c) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
 • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

d) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính

Căn cứ:

 • Điều 21, Luật bưu chính 2010
 • Điều 5, Nghị định 47/2011/NĐ-CP
 • Khoản 3, điều 6, Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Mã ngành nghề công ty giao hàng

Khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty giao hàng, bạn tham khảo và thực hiện đăng ký kinh doanh những mã ngành sau với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mã ngành công ty giao hàng gồm:

Mã ngànhNgành
5310Bưu chính.
5320Chuyển phát
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Về chi tiết kinh doanh, bạn có thể tự điều chỉnh để phù hợp với loại hình sản phẩm và dịch vụ công ty đang cung cấp cho thị trường (như giao nhận hàng hóa, chuyển phát chứng từ…).

6209Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
6311Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động khác liên quan.
7120Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
6202Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính.
6201Lập trình máy vi tính.

Trong đó,

531 – 5310 – 53100: Bưu chính

Nhóm này gồm: Các hoạt động bưu chính theo các quy định phổ biến và thống nhất. Hoạt động bưu chính sử dụng cơ sở hạ tầng chung để thực hiện việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực.

Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động này như:

– Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được quy định bằng các giao ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải thuộc sở hữu của bưu điện hoặc phương tiện vận tải công cộng;

– Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện;

– Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác).

532 – 5320 – 53200: Chuyển phát

Nhóm này gồm:

– Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc các phương tiện vận tải công cộng;

– Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ giao hàng tận nhà.

Loại trừ: Vận tải hàng hóa theo các phương thức vận tải được phân vào các nhóm 4912 (Vận tải hàng hóa đường sắt), 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ), 5012 (Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương), 5022 (Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa), 5120 (Vận tải hàng hóa hàng không)

Thủ tục thành lập công ty giao hàng

Để thành lập công ty giao hàng (bưu chính), cần phải thực hiện lần lượt 3 thủ tục bao gồm:

 • Thủ tục thành lập công ty: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thủ tục xin giấy phép con ngành nghề bưu chính: Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (Giấy phép bưu chính)
 • Thủ tục thông báo hoạt động bưu chính

Thủ tục thành lập công ty

Ở bước này, thành lập công ty giao hàng cũng giống như thành lập công ty thông thường. Cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp: công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân…

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và tải bộ hồ sơ doanh nghiệp theo hướng dẫn sau:

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Tại bước này, bạn có thể lựa chọn nộp qua mạng hoặc nộp trực tiếp. Nộp qua mạng giúp bạn tiết kiệm thời gian đi lại trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa bổ sung, tuy nhiên, bạn cần tương đối thành thạo trong việc sử dụng vi tính một chút.

2 hình thức nộp hồ sơ như sau:

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng bố cáo thành lập

Đến Phòng đăng ký kinh doanh, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo giấy hẹn lúc nộp hồ sơ.

Đồng thời, để tiết kiệm thời gian đi lại, bạn thực hiện luôn bước nộp Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tải về Phụ lục II-25, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) để công bố thông tin doanh nghiệp.

Lệ phí đăng bố cáo: 300.000 VND

Bước 4: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Liên hệ với công ty khắc dấu để khắc dấu tròn cho doanh nghiệp. Chi phí khắc dấu khoảng 450.000 VND.

Sau khi có con dấu, nộp thông báo mẫu dấu theo Phụ lục II-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở kinh doanh. Hoặc nộp qua mạng tại dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 5: Treo biển hiệu, lập tài khoản và thông báo tài khoản ngân hàng

Thực hiện treo biển hiệu tại trụ sở kinh doanh của công ty. Không có quy định bắt buộc về kích thước biển hiệu. Bạn có thể treo biển hiệu nhỏ (20 x 30 cm, 30 x 40 cm) hoặc loại lớn hơn, tùy ý.

Đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để lập tài khoản ngân hàng cho công ty. Nhân viên của ngân hàng sẽ hỗ trợ bạn. Nên chuẩn bị tiền để nạp vào tài khoản này bao gồm: Ký quỹ lập tài khoản 1.000.000 VND (nếu có) + tiền thuế môn bài (2.000.000 – 3.000.000 VND tùy theo vốn điều lệ)

Thông báo số Tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh (có thể thực hiện qua mạng). Xem chi tiết

Bước 6: Mua chữ ký số và đăng ký thuế điện tử lần đầu.

Liên hệ các đơn vị cung cấp để mua chữ kí số. Chi phí: 1.000.000 – 2.000.000 VND/ năm

Đăng ký nộp thuế điện tử tại địa chỉ  thuedientu.gdt.gov.vn. Tại bước này, bạn sẽ đăng ký thêm tài khoản ngân hàng đã tạo và chữ ký số đã mua vào tài khoản thuế. Bạn cần ra ngân hàng để gửi xác nhận sau khi đăng ký xong.

Xem chi tiết Hướng dẫn đăng ký thuế qua mạng điện tử lần đầu

Bước 7: Nộp thuế môn bài

Thuế môn bài năm đầu tiên phụ thuộc vào vốn điều lệ và thời gian đăng ký thành lập công ty:

 • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm
 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm
 • Thời gian thành lập: Nếu công ty của bạn thành lập từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 thì chỉ đóng phí môn bài nửa năm, tức là 1.000.000 VND hoặc 1.500.000 VND.

Nộp thuế môn bài qua tài khoản thuế và tài khoản ngân hàng đã tạo tại  thuedientu.gdt.gov.vn. Truy cập vào tài khoản thuế điện tử, chọn đăng ký tờ khai thuế môn bài và nộp tờ khai, để nộp thuế.

Bước 8: Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

1/ Công văn đề nghị sử dụng đặt in hoá đơn GTGT (nếu doanh nghiệp muốn đặt in hoá đơn Giấy – hoá đơn viết tay) – Tải mẫu

2/ Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn – Tải mẫu

3/ Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định – Tải mẫu

4/ Quyết định bổ nhiệm kế toán – Tải mẫu

5/ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc – Tải mẫu

6/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật sao y chứng thực hoặc photo (tuỳ chi cục thuế quận)

7/ Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ) – Tải mẫu

Ngoài ra, một số chi cục thuế sẽ yêu cầu thêm các Giấy tờ khác như: Thông tin doanh nghiệp, Hợp đồng thuê nhà (hoặc hợp đồng mượn nhà), …

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử, khi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu thì không cần nộp mẫu Công văn đề nghị sử dụng đặt in hoá đơn GTGT.

Nơi nộp: Chi cục thuế quận/huyện, nơi đặt trụ sở kinh doanh

Bước này tương đối phức tạp nếu bạn chưa có kinh nghiệm, nên bạn cần chuẩn bị tâm lý vì có thể kéo dài.

Tham khảo thêm

Hồ sơ khai thuế ban đầu

Lưu ý khi thành lập công ty

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ giao hàng – chuyển phát nhanh

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở bước trên, công ty giao hàng phải tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính

Hồ sơ bao gồm:

1/ Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I, Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

2/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

3/ Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

4/ Phương án kinh doanh (xem chi tiết ở Mục 2: Điều kiện thành lập công ty giao hàng)

5/ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

6/ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

7/ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

8/ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

9/ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

10/ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

11/Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

12/ Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép bưu chính. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp, tổ chức tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ giao hàng

Nơi nộp hồ sơ:

 1. Sở Thông tin và Truyền thông: trong trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh.
 2. Bộ Thông tin và Truyền thông: trong trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ:

1/ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính.

2/ Trường hợp hồ sơ có sai sót, sửa đổi bổ sung thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

3/ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính cho doanh nghiệp, tổ chức đề nghị.

4/ Trường hợp từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ:

 • Điều 6, 7, 8, 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Thủ tục thông báo hoạt động bưu chính

Trước khi hoạt động giao hàng – chuyển phát, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính trước ít nhất 7 ngày.

Trình tự thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gồm:

1/ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II, Nghị định 47/2011/NĐ-CP)

2/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

3/ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

4/ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).

5/ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

6/ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

7/ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cũng được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp, tổ chức tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

Nơi nộp hồ sơ:

 1. Sở Thông tin và Truyền thông: trong trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh.
 2. Bộ Thông tin và Truyền thông: trong trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ:

1/ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính.

2/ Trường hợp hồ sơ có sai sót, sửa đổi bổ sung thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

3/ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho doanh nghiệp, tổ chức đề nghị.

4/ Trường hợp từ chối cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ:

 • Điều 25, Luật bưu chính
 • Điều 6, 7, 8, 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục trên, thì công ty giao hàng mới được phép hoạt động một cách hợp pháp.

Trên đây là thủ tục hoàn chỉnh để thành lập công ty giao hàng, chuyển phát, cung cấp dịch vụ bưu chính. Đây là ngành nghề có điều kiện, đòi hỏi nhiều giấy tờ, thủ tục. Vì vậy, khách hàng cần hết sức lưu ý thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi hoạt động để đảm bảo việc kinh doanh của công ty đúng luật và hợp pháp.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Thuế Ánh Dương cung cấp dịch vụ thành lập công ty, xin giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, tập trung vào hiệu quả kinh doanh.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY NGAY:
0938.707.589 MR BẢO BÙI

Tham khảo:

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại TpHCM

Hotline: 0777.68.68.86