Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Để giải thể doanh nghiệp, đầu tiên bạn phải tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế bằng việc gửi thông báo giải thể doanh nghiệp đến cơ quan thuế và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trong bài viết này, Thuế Ánh Dương sẽ trình bày cho bạn về mẫu hồ sơ Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế.

Giải thể doanh nghiệp có quy trình phức tạp và thường kéo dài. Thời gian theo quy định là từ 4 – 6 tháng. Tuy nhiên, thực tế có thể kéo dài hơn nhiều lần.

Bạn nên xem quy trình giải thể chi tiết tại bài viết: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình giải thể doanh nghiệp. Hoàn thành bước này thì gần như đã hoàn thành 90% thủ tục giải thể.

Thủ tục giải thể với cơ quan thuế bước đầu tiên là phải làm Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế.

Hồ sơ Thông báo giải thể gửi cơ quan thuế

Thành phần hồ sơ (2 bộ) gồm:

1/ Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

2/ Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc, nếu có)

3/ Quyết định giải thể doanh nghiệp (Mẫu Quyết định giải thể)

4/ Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu

5/ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6/ Thông báo giải thể đến cơ quan thuế (Tải Mẫu)

7/ Biên bản cam kết không có tài sản thanh lý (Tải Mẫu)

8/ Biên bản xác định trách nhiệm pháp lý sau khi giải thể (Tải Mẫu)

Nơi nộp hồ sơ:

Chuẩn bị đầy đủ 2 bộ hồ sơ như trên.

Nộp tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (bộ phận một cửa) tại Chi cục Thuế quận/ huyện.

Hiện tại, thủ tục này chỉ tiếp nhận hồ sơ bản giấy. Không chấp nhận việc nộp qua mạng.

Lưu ý:

Khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, trong vòng 10 ngày làm việc, bạn phải làm thông báo đồng thời cho:

  • Cơ quan thuế
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Cơ quan Hải quan
  • Cơ quan bảo hiểm
  • Chủ nợ và người lao động
  • Niêm yết tại trụ sở công ty

Trình tự thủ tục Thông báo giải thể

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong vòng 2 ngày làm việc, Cơ quan thuế sẽ trả kết quả “Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Trong thông báo này, sẽ kèm theo thông tin Đội thuế kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế cho doanh nghiệp.

Đồng thời, cập nhật trạng thái MST của Doanh nghiệp trên hệ thống thành “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST”.

Trong vòng 45 ngày kể từ nhận thông báo, bạn phải:

  • Thực hiện hết các nghĩa vụ còn nợ.
  • Nộp quyết toán thuế đến thời điểm giải thể qua mạng.
  • Chuẩn bị đầy đủ, hồ sơ, sổ sách kế toán để cơ quan thuế kiểm tra.
  • Chuẩn bị giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.

Quá trình này đòi hỏi bạn phải làm việc trực tiếp với cơ quan thuế nhé.

Tham khảo thêm quy trình giải thể doanh nghiệp tại bài viết: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Trên đây là thông tin hướng dẫn về vấn đề thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục giải thể doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp từ 2.000.000đ – 4.000.000đ
Liên hệ 0938.707.589 MR BẢO để đăng ký và tư vấn miễn phí.

Căn cứ thủ tục hành chính được niêm yết tại Tổng Cục Thuế

Hotline: 0777.68.68.86