Thủ tục giải thể công ty với cơ quan bảo hiểm

Thủ tục giải thể công ty với cơ quan bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Khi giải thể công ty, công ty phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm và làm thủ tục chốt số bảo hiểm cho nhân viên.

Công ty có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi giải thể doanh nghiệp.

Theo Khoản 5, Điều 208 Luật Doanh Nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021):

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
b) Nợ thuế;
c) Các khoản nợ khác;

Như vậy, khi giải thể, doanh nghiệp phải ưu tiên làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động. Thủ tục giải thể công ty với cơ quan bảo hiểm được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo giảm số lượng lao động

Hồ sơ thông báo giảm số lượng lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm:

  1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  2. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
  3. Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… (Mẫu D02-TS).
  4. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
  5. Công văn xin báo giảm lao động do doanh nghiệp giải thể.
  6. Bản sao Thông báo giải thể doanh nghiệp của Sở kế hoạch – Đầu tư cấp.
  7. Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; thuyên chuyển; nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc vừa hết hạn.

(Căn cứ Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 103, QĐ 959)

Nơi nộp: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang đóng trụ sở.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc từ thời điểm nộp hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ hoàn tất thủ tục báo giảm lao động.

Bước 2: Chốt sổ bảo hiểm cho người lao động do doanh nghiệp giải thể

Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:

  1. Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người),
  2. Các tờ rời sổ (nếu có)
  3. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản)

(Căn cứ Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội theo QĐ 959)

Nơi nộp: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang đóng trụ sở.

Thời gian thực hiện: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan sẽ thực hiện việc chốt sổ và trả lại sổ cho công ty để chuyển đến tay người lao động.

Trên đây là thủ tục giải thể công ty với cơ quan bảo hiểm. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Bạn nên tham khảo thêm

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

Thủ tục giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

Hotline: 0777.68.68.86