Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Để thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế và thủ tục trả giấy phép kinh doanh cấp quận, huyện.

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh không quá phức tạp. Vì vậy, nếu hộ kinh doanh đã dừng hoạt động thì nên làm thủ tục giải thể để tránh bị phạt.

“Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.” (Theo điều 44 Nghị định 50/2016/NĐ-CP)

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh theo quy định mới 2021

Căn cứ pháp lý: Điều 92, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Theo quy định mới: từ 04/01/2021, Hộ kinh doanh vẫn được chấm dứt hoạt động khi chưa trả hết nợ, nếu hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. (Căn cứ quy định mới tại Khoản 2, Điều 92, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP)

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh 2021 phải qua 2 thủ tục sau:

 1. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quận/huyện.
 2. Trả giấy phép hộ kinh doanh tại UBND quận/huyện

1/ Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Đầu tiên, hộ kinh doanh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế

Để thực hiện thủ tục này, bạn cần phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nợ (bao gồm các khoản nợ thuế và nghĩa vụ chính) của cơ quan thuế bao gồm:

 • Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán.
 • Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế hộ kinh doanh 2021 gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc, nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản sao)

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế quận/ huyện

Trình tự thủ tục:

Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

Đồng thời cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục trả giấy phép.

Sau khi hoàn tất, Cơ quan thuế cấp Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong trường hợp không nhận được, bạn gửi công văn xin xác nhận không nợ thuế để được cấp.

2/ Thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế và nhận được “Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Bạn có thể thực hiện thủ tục trả giấy phép.

Hồ sơ trả giấy phép kinh doanh hộ cá thể gồm :

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
 • Giấy phép hộ kinh doanh (bản gốc).
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; (Quy định mới 2021)
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; (Quy định mới 2021)

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc uỷ ban nhân dân cấp Quận Huyện

Trình tự thủ tục:

Trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND quận/huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh đã hoàn tất.

Trên đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh. Nếu bạn có bất cứ thắc nào, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Bạn nên tham khảo thêm:

Những quy định mới về hộ kinh doanh năm 2021

Cách làm giấy phép hộ kinh doanh gia đình

Hotline: 0777.68.68.86