Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh thường đơn giản hơn thủ tục giải thể doanh nghiệp rất nhiều. Vì vậy, khi có nhu cầu ngừng hoạt động trong một thời gian, hoặc có ý định giải thể, doanh nghiệp nên đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Thời gian được phép tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh không quá một năm.

Sau khi hết thời hạn, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì phải gửi thông báo tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố).

Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm. Sau thời gian này, doanh nghiệp không được phép tạm ngừng kinh doanh nữa mà phải tiến hành đi vào hoạt động hoặc thực hiện thủ tục giải thể.

Nếu tạm ngừng kinh doanh quá một năm mà không có thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh cũng như Cơ quan thuế thì doanh nghiệp sẽ bị tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bị xóa thông tin khỏi Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động lại trước thời hạn đã đăng ký thì phải gửi thông báo chậm nhất 15 ngày trước khi quay trở lại hoạt động.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động. Theo Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), thì thời gian thông báo trước khi tạm ngừng rút ngắn còn 3 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Điều 200 Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Những lưu ý trước khi tạm ngừng kinh doanh

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp đồng thời phải gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư, nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ về thuế khi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng tròn năm không phải thực hiện nộp báo cáo tài chính. Trường hợp tạm ngừng không tròn năm vẫn phải nộp báo cáo tài chính cho phần thời gian doanh nghiệp chưa đăng ký tạm ngừng.

Người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch (từ 1/1 đến 31/12) không phải nộp thuế môn bài của năm đó. Trường hợp tạm ngừng không trọn năm dương lịch phải nộp thuế môn bài của cả năm vào trước ngày 31/01.

Nếu tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính (VD từ: 01/01-31/12), không phát sinh nghĩa vụ thuế thì: -> KHÔNG phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế.

Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính => Thì phải PHẢI nộp Lệ phí môn bài, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN…

Căn cứ pháp lý:

 • Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC
 • Khoản 3 điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh khá đơn giản. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online.

Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Nơi nộp hồ sơ:

 • Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố.
 • Hoặc nộp online trực tuyến tại địa chỉ dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Xem Video hướng dẫn nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Thời gian giải quyết:

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:

 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Trong thời gian này, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tự gửi thông tin đến Cơ quan thuế và nhận phản hồi về việc có chấp nhận hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh không.

Theo quy định hiện nay, việc doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh công ty sẽ không cần tiến hành thủ tục gì liên quan đến cơ quan thuế.

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thuế Ánh Dương cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, nhận hồ sơ tại nhà, nộp thay doanh nghiệp, ra kết quả nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ: 0938.707.589 MR BẢO

Tham khảo thêm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Hotline: 0777.68.68.86