Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là bước bắt buộc trong thủ tục đăng ký kinh doanh, phạt từ 1.000 đồng đến 2.000.000 đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Bắt buộc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Thời gian đăng bố cáo: 30 ngày.

Xử phạt: Phạt từ 1.000 đồng đến 2.000.000 đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. (Điều 22, Nghị định 155/2013/NĐ-CP)

Phí: 300.000 VND/ lần

Xem các bố cáo mẫu tại đây

Cách đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp bằng cách nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc.

Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, ngay khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hãy nộp Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ gồm:

Số lượng: 1 bộ

Nơi nộp:

 • Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh

Phí: 300.000 VND/ lần

Nhận giấy biên nhận và tra cứu kết quả xem bố cáo đã được đăng tải chưa tại đây.

Các trường hợp doanh nghiệp đề nghị đăng bố cáo

Doanh nghiệp phải chủ động gửi giấy đề nghị đăng bố cáo trong các trường hợp sau:

 • Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Một số thông báo khác:
  • Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
  • Thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
  • Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp;
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Các bố cáo do Phòng Đăng ký kinh doanh đăng

Các trường hợp sau do Phòng đăng ký kinh doanh đăng. Doanh nghiệp không nộp giấy đề nghị.

 • Công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp.
 • Công bố thông tin giải thể của doanh nghiệp.
 • Thông báo vi phạm đối với doanh nghiệp.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các vấn đề khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp: phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần riêng lẻ, quyết định giải thể, thông báo của tòa án về việc doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp xã hội, thông báo hiệu đính…

Các trường hợp miễn phí

Những bố cáo sau đây được đăng miễn phí:

 • Công bố mẫu con dấu;
 • Công bố thông tin giải thể;
 • Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;
 • Doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các Điều gồm Điều 49, Điều 51, Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐCP;

Xem thêm

Quy trình Thành lập công ty TNHH

Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tục thành lập công ty

Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty, Doanh Nghiệp Trọn Gói

Hotline: 0777.68.68.86