Chi phí thành lập công ty cổ phần

Chi phí thành lập công ty cổ phần cũng tương tự với các loại hình khác, về cơ bản là không có khác nhau. Tổng chi phí trong quá trình thành lập là từ 5-6 triệu đồng nếu tự thực hiện (không tính phí dịch vụ thành lập và phí thuê văn phòng)

Chi phí thành lập công ty cổ phần

Sau đây là các khoản chi phí và lệ phí phát sinh khi thành lập công ty cổ phần.

Chi phí trước khi thành lập

Trước khi thành lập công ty cổ phần, bạn có thể phải tốn các loại chi phí sau:

 • Chi phí thuê, mua văn phòng, trụ sở kinh doanh
 • Chi phí xin các loại giấy phép nếu bạn nằm đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Các chi phí đầu tư khác

Xem danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại đây.

Xem thêm bài viết về điều kiện và ngành, nghề kinh doanh tại đây.

Chi phí và lệ phí trong quá trình thành lập:

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, bạn có thể tốn các chi phí và lệ phí ước sau đây.

 • Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký: 100.000 VND
 • Phí bố cáo điện tử: 300.000 VND
 • Phí khắc dấu: 450.000 VND
 • Phí làm bảng hiệu công ty (từ 200.000 VND)
 • Phí ký quỹ ngân hàng: từ 1.000.000 VND
 • Phí thuế môn bài: 2.000.000 hoặc 3.000.000 VND / năm tùy theo vốn điều lệ công ty
  Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm
  Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm
  Nếu công ty của bạn thành lập từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 thì chỉ đóng phí môn bài nửa năm, tức là 1.000.000 VND hoặc 1.500.000 VND.
 • Phí mua chữ ký số điện tử: 1.000.000 – 2.000.000 VND/năm
 • Phí in và phát hành hóa đơn (tùy số lượng). Hiện nay, có thể dùng hóa đơn điện tử để giảm chi phí hơn so với hóa đơn giấy.

Như vậy, tổng chi phí ước tính bạn phải chuẩn bị khi thành lập công ty là khoảng 5 – 6 triệu đồng.

Xem thêm về thủ tục thành lập công ty.

Các chi phí về thuế phải đóng trong năm, sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp, hằng năm doanh nghiệp còn cần phải chi trả các khoản thuế sau:

1/ Thuế môn bài 2.000.000 hoặc 3.000.000 VND / năm tùy theo vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm

Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm

2/ Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Mức thuế này đóng dựa trên sự chênh lệch thuế GTGT từ doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra xuất từ hóa đơn đỏ và chi phí mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn đỏ của công ty.

Thuế GTGT phải đóng = Thuế GTGT từ Doanh thu – Thuế GTGT từ Chi phí.

Do vậy kinh doanh, nhà đầu tư cần phải cân đối chi phí đầu ra đầu vào cho hợp lý để giảm số tiền đóng thuế VAT.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trực tiếp hoặc hóa đơn thông thường thì không phải nộp.

Tham khảo thêm luật thuế giá trị gia tăng tại đây.

3/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm từ 20-25% lợi nhuận doanh nghiệp. Loại thuế này nộp khi doanh nghiệp hoạt động có lãi và kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20-25% dựa trên mức chênh lệch (doanh thu thuần) giữ doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ và các khoản chi phí có giấy tờ hợp lệ. Nếu doanh thu thuần nhỏ hơn 0 tức doanh nghiệp bị lỗ thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

4/ Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường sử dụng cho mục đích cải tạo môi trường, xử lý chất thải nơi doanh nghiệp hoạt động. (Nếu doanh nghiệp không kinh doanh ảnh hưởng tới môi trường thì không cần nộp).

5/ Thuế xuất nhập khẩu

Chỉ phải nộp khi doanh nghiệp của bạn hoạt động có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu.

6/ Thuế sử dụng đất

Thuế sử dụng đất chỉ đóng khi doanh nghiệp thuê đất của nhà nước.

Ngoài các loại thuế cơ bản trên thì tùy thuộc vào từng lọai hình kinh doanh mà doanh nghiệp còn phải đóng thêm các loại thuế như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên…

Trên đây là những lưu ý về chi phí khi thành lập công ty cổ phần và các loại thuế phải đóng trong năm. Về cơ bản là không có sự khác nhau về chi phí thành lập giữa các loại hình công ty.

Tham khảo thêm

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Chi phí thành lập doanh nghiệp có được hạch toán hay không?

Hotline: 0777.68.68.86