Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì ? Chuẩn bị giấy tờ gì ?

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì là câu hỏi mà nhiều cá nhân đang băn khoăn. Tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng bởi trong bài viết này Thuế Ánh Dương sẻ chia sẽ cho các bạn chi tiết tất tần tật những điều và các loại giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

điều kiện đăng ký kinh doanh họ cá thể
Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì ?

Để đăng ký loại hình doanh nghiệp hộ cá thể trước hết anh chị cần phải biết thế nào là loại hình “Hộ kinh doanh cá thể”.  Khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những điều kiện gì ? và cần chuẩn bị những loại giấy giờ gì ? các bước thực hiện ra sao ? Thuế Ánh Dương sẻ chia sẽ với anh chị ngay bên dưới đây.

Hộ kinh doanh cá thể là gì ?

Đây là loại hình kinh doanh có giới hạn số lượng lao động, được đăng ký bởi các cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Hộ kinh doanh được hoạt động tại nhiều địa điểm nhưng chỉ được đăng ký duy nhất một lần tại trụ sở chính. Tuy nhiên để đăng ký hộ kinh doanh các cá nhân/ thành viên phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

 

Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh cá thể:

Thứ nhất, hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ (hộ kinh doanh thuộc sở hữu một chủ hoặc nhiều chủ).

Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một chủ là cá nhân và cá nhân chủ hộ kinh doanh có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (giống như chủ doanh nghiệp tư nhân). Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của nhiều chủ. Hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do các thành viên trong nhóm hoặc các thành viên trong hộ gia đình quyết định. Nhóm người hoặc hộ gia đình cử một người đại diện cho nhóm hoặc cho hộ để tham gia giao dịch với bên ngoài.

 

Thứ hai, hộ kinh doanh thường kinh doanh với quy mô kinh doanh nhỏ: có một địa điểm kinh doanh, sử dụng không quá 10 lao động.

So với doanh nghiệp thì hộ kinh doanh có quy mô kinh doanh nhỏ thể hiện qua các tiêu chí: hộ kinh doanh chỉ có một địa điểm kinh doanh và sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Khác với hộ kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài trụ sở chính có thể mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh và nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng số lượng nhiều lao động.

Hộ kinh doanh cũng có đặc điểm khác với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp vì hộ kinh doanh thường xuyên và có thu nhập chính từ hoạt động kinh doanh. Có nghĩa là kinh doanh là nghề nghiệp chính của hộ kinh doanh nên hộ kinh doanh vẫn phải tiến hành đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

 

Thứ ba, chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh.

Bản chất của trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của hộ kinh doanh cũng giống như trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân: nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ thì hộ kinh doanh phải lấy cả tài sản không đàu tư vào hộ kinh doanh để trả nợ. Thời điểm để trả nợ là thời điểm hộ kinh doanh phải thanh toán các khoản nợ đến hạn cho chủ nợ. Cách thức thanh toán nợ khi doanh nghiệp tư nhân mất khả năng thanh toán có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật phá sản nhưng hộ kinh doanh chỉ có thể đòi và thanh toán nợ theo trình tự giải quyết đòi nợ trong vụ án dân sự mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật phá sản.

Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh có sự phân tán rủi ro cho nhiều thành viên trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ.

Nếu hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ thì tất cả các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của hộ kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải liên đới chịu trách nhiệm. Khi tài sản chung của hộ gia đình không đủ để trả nợ thỉ các thành viên của hộ gia đình phải lấy cả tài sản riêng để trả nợ và phải trả cho các thành viên khác của hộ gia đình (trách nhiệm liên đới).

 

Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh cá thể:

Quyền của hộ kinh doanh cá thể.

– Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

– Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

– Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

– Chủ hộ kinh doanh có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

+ Trường họp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đầ đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đãng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

+ Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

– Hộ kinh doanh có quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Hộ kinh doanh tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh.

– Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định về số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh được sử dụng.

Nghĩa vụ của hộ kinh doanh cá thể.

– Không được kinh doanh những ngành, nghề bị cấm kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu câu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

– Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. ’

– Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

+ Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo; hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập (xem thêm Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP). Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh.

– Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

 

Thành lập, đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh. Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

 

Điều kiện để đăng kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì và các thủ tục, điều kiện ra sao? Bạn cần đảm bảo chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, cung cấp đầy đủ các thông tin dự kiến thành lập ( tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, nguồn vốn…)
 • Chuẩn bị CCCD/CMND/ hộ chiếu
 • Trường hợp đăng ký hộ dưới tên người khác cần chuẩn bị thêm hợp đồng sao thuê nhà, sổ đỏ …
 • Trường hợp chủ thể là chủ hộ gia đình thì các thành viên trong gia đình đều phải nộp đầy đủ bản công chứng của CCCD/CMND/ hộ chiếu
 •  Điều kiện về tên riêng của hộ kinh doanh. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:+ Loại hình “Hộ kinh doanh”;+ Tên riêng của hộ kinh doanh.Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, z, w, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Các bước để thành lập hộ kinh doanh hộ cá thể 

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, chúng tôi xin cung cấp cụ thể các quy trình tiếp nhận thành lập đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông tin về hộ kinh doanh cá thể gồm 

CCCD/CMND/ hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên trong gia đình tham gia góp vốn vào hoạt định kinh doanh

Hợp đồng thuê nhà, chứng minh tài chính, quyền sử dụng đất…

Bước 2:  Soạn hồ sơ theo quy chuẩn mẫu và nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký phải tuân theo quy chuẩn của pháp luật, bao gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở cụ thể,..
 • Ngành nghề kinh doanh: cung cấp ngành nghề theo đúng quy chuẩn của Nhà nước. Đối với những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề bạn phải cung cấp đầy đủ bản sao hoặc giấy chứng nhận do quận, huyện, phường cấp
 • Vốn điều lệ

 

Cung cấp đầy đủ thông tin và CCCD,CMND cá nhân cụ thể của chủ hộ đăng ký kinh doanh hoặc của các thành viên trong gia đình đại diện

Nộp hồ sơ theo quy định. Khi đó bạn sẽ được cấp giấy biên nhận và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu:

Hồ sơ được tiếp nhận hợp lệ trong thời hạn 3 ngày cần đảm bảo các tiêu chí dưới đây:

 • Hồ sơ hợp lệ theo quy định, các ngành nghề phù hợp theo quy định pháp luật, không thuộc những ngành nghề cấm kinh doanh, bất hợp pháp
 • Tên hộ kinh doanh đăng ký phải phù hợp với quy định

Lệ phí kinh doanh đăng ký phải được nộp đầy đủ, gồm các khoản:

 • Phí đăng ký kinh doanh hợp pháp của hộ cá thể
 • Phí dịch vụ trong quá trình nạp hồ sơ, giấy tờ thành lập hộ kinh doanh ;
 • Phí dịch vụ nhận và bàn giao giấy phép kinh doanh
 • Phí dịch vụ công chứng uỷ quyền, các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước.

 

Trong trường hợp không hợp lệ, sau 3 ngày nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng các văn bản cho người đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu sau 3 ngày nộp hồ sơ, bạn không nhận được bất cứ giấy chứng nhận hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung nào. Lúc này  bạn có quyền khiếu nại với cá cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Bước 4: Nếu hồ sơ giấy tờ của bạn hợp lệ,  bên kinh doanh sẽ chủ động liên lạc thông báo bàn giao kết quả với khách hàng

Bước 5: Tiến hành trao đổi kết quả và thanh lý hợp đồng.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

Tổng kết:

Như vậy Thuế Ánh Dướng vừa chia sẻ cho tất cả các bạn tất tần tật quyên lợi, nghĩa vụ cũng như các điều điện để đăng ký loại hình kinh doanh hộ cá thể.

Nếu bạn đang cần tìm một đơn vị tư vấn kỹ trước khi muốn đăng ký lập doanh nghiệp kinh doanh hộ cá thể thì hãy liên hệ với công ty luật Quang Minh nhé.

Hotline: 0777.68.68.86