Điều kiện mở công ty tư vấn tài chính

Điều kiện mở công ty tư vấn tài chính được quy định bởi luật Luật kế toán và Nghị định 129/2004/NĐ-CP. Theo đó, công ty phải có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán, 1 người trong đó là quản lý công ty…

Tư vấn tài chính là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Cụ thể là bạn phải có chứng chỉ hành nghề.

Ngành nghề này được quy định và điều chỉnh bởi Luật kế toán, Nghị định 129/2004/NĐ-CP, Nghị định 174/2016/NĐ-CP, Thông tư 72/2007/TT-BTC,… và các văn bản pháp luật liên quan.

Căn cứ pháp lý

Điều 43 Nghị định 129/2004/NĐ-CP, quy định về Nội dung dịch vụ kế toán như sau:

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán sau đây:

1. Làm kế toán;

2. Làm kế toán trưởng;

3. Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;

4. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;

6. Tư vấn tài chính;

7. Kê khai thuế;

8. Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

Luật kế toán 2015, quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Điều 59. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

4. Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Điều kiện mở công ty tư vấn tài chính

Như vậy, điều kiện để mở công ty tư vấn tài chính gồm những nội dung chính sau:

1/ Điều kiện về loại hình doanh nghiệp:

Công ty dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động với một trong ba hình thức:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân.

2/ Điều kiện về bằng cấp/ Chứng chỉ hành nghề:

Công ty dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý công ty dịch vụ kế toán phải có Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định.

Công ty TNHH dịch vụ kế toán/ tư vấn tài chính phải có ít nhất 2 thành viên góp là kế toán viên hành nghề. Tổng vốn góp của kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ.

Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một thời gian.

(Điều 27, Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

Trước khi tiến hành kinh doanh, công ty phải đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, do Bộ Tài Chính cấp. Trình tự, thủ tục đăng ký được quy định tại điều 61 Luật kế toán 2015Thông tư 296/2016/TT-BTC.

Thành lập công ty tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính là ngành nghề có điều kiện. Được quy định tại Luật kế toán. Tuy nhiên, khi thành lập công ty tư vấn tài chính, bạn vẫn có thể đăng ký ngành nghề này, không cần phải chứng minh.

Nhưng khi đi vào hoạt động, công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện trên. Đồng thời phải đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, do Bộ Tài Chính cấp.

Trình tự, thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định tại điều 61 Luật kế toán 2015Thông tư 296/2016/TT-BTC.

Trên đây là Điều kiện mở công ty tư vấn tài chính. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Cách thành lập công ty

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Danh sách ngành nghề yêu cầu bằng cấp/ chứng chỉ hành nghề.

Hotline: 0777.68.68.86