Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể như thế nào?

Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể bằng cách thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh (giải thể hộ kinh doanh). Trước khi làm thủ tục này, bạn cần phải hoàn thành hết các nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu bạn đã đăng ký hộ kinh doanh, nhưng không có ý định hoạt động tiếp. Bạn nên thực hiện thủ tục hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

Quy định xử phạt:

Theo điều 44 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, nếu bạn dừng kinh doanh hộ cá thể nhưng không thông báo, không nộp lại giấy phép kinh doanh thì bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ – 1.000.000đ

“Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.”

Để hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể, bạn thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh theo 2 bước sau:

  • Bước 1: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế (khóa mã số thuế) với cơ quan thuế – Chi cục thuế quận/huyện.
  • Bước 2: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại UBND quận/huyện.

1/ Thủ tục với cơ quan thuế (khóa mã số thuế)

Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Để thực hiện thủ tục này, bạn cần phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nợ (bao gồm các khoản nợ thuế và nghĩa vụ chính) của cơ quan thuế bao gồm:

  • Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán.
  • Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hồ sơ khóa mã số thuế hộ kinh doanh gồm:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế quận/ huyện

Trình tự thủ tục:

Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

Đồng thời cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục trả giấy phép.

Sau khi hoàn tất, Cơ quan thuế cấp công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trong trường hợp không nhận được, bạn gửi công văn xin xác nhận không nợ thuế để được cấp.

2/ Thủ tục trả giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế và nhận được “Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế”. Bạn có thể thực hiện thủ tục trả giấy phép.

Hồ sơ trả giấy phép kinh doanh hộ cá thể gồm :

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
  • Giấy phép hộ kinh doanh (bản gốc).
  • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; (Quy định mới 2021)
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; (Quy định mới 2021)

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc uỷ ban nhân dân cấp Quận Huyện

Trình tự thủ tục:

Trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND quận/huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh đã hoàn tất.

Hoàn thành các bước này, bạn đã hoàn tất việc Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Hồ sơ, thủ tục giải thể đối với hộ kinh doanh cá thể khá đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trường hợp bạn không có thời gian, bạn có thể liên hệ với Thuế Ánh Dương để được tư vấn và đăng ký dịch vụ giải thể.

Bạn nên tham khảo thêm:

Những quy định mới về hộ kinh doanh năm 2021

Thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể?

 

Hotline: 0777.68.68.86