Thành lập công ty bảo vệ cần bao nhiêu vốn?

Trước đây, để thành lập công ty bảo vệ cần phải có vốn pháp định là 2 tỷ đồng. Hiện nay, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP, không có yêu cầu về vốn đối công ty bảo vệ nữa, mà chỉ cần đáp ứng yêu cầu về điều kiện an ninh, trật tự.

Như vậy, theo quy định mới (Nghị định 96/2016/NĐ-CP) , thành lập công ty bảo vệ không có yêu cầu về vốn. Tức là, chủ đầu tư doanh nghiệp được phép đăng ký số vốn điều lệ (không quy định mức tối đa và tối thiểu) và cam kết góp vốn trong 90 ngày dựa trên khả năng tài chính của nhà đầu tư.

Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì?

Tuy không còn yêu cầu vốn pháp định 2 tỷ đồng, nhưng để hoạt động công ty bảo vệ, doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự. Như sau:

 • Phải là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự không thuộc các trường hợp như đã bị khởi tố hình sự, có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ 3 năm tù trở lên và chưa được xóa án tích…
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
 • Được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Để xin được loại giấy phép này cần phải đáp ứng 02 điều kiện:
  • Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề;
  • Điều kiện riêng về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Riêng đối với Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD.

(Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với công ty bảo vệ

Điều kiện để xin giấy phép an ninh, trật tự đối với công ty bảo vệ bao gồm:

1/ Phải là doanh nghiệp (Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). (Xem Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp)

2/ Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự không thuộc các trường hợp như đã bị khởi tố hình sự, có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ 3 năm tù trở lên và chưa được xóa án tích…

3/ Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

4/ Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

5/ Nếu có liên doanh với nước ngoài: Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

6/ Nếu có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, thì cơ sở kinh doanh tại nước ngoài phải:

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Như vậy, thành lập công ty bảo vệ không có yêu cầu về vốn. Nhưng bạn phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự và phải có giấy phép an ninh trật tự. Thủ tục cấp phép an ninh, trật tự cho công ty bảo vệ được hướng dẫn ở bài viết sau.

Tham khảo thêm

Thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện về an ninh trật tự

Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại TpHCM

 

Hotline: 0777.68.68.86