Thành lập công ty phải đóng thuế gì?

Khi thành lập công ty bạn chỉ phải đóng một loại thuế duy nhất là thuế môn bài (2.000.000 – 3.000.000 VND/năm). Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, bạn phải đóng thêm thuế GTGT, TNDN, TNCN,…

Thành lập công ty phải đóng thuế gì?

Thành lập công ty phải đóng thuế gì?

Như đã nói ở trên, bạn chỉ phải đóng 1 loại thuế duy nhất là thuế môn bài khi thành lập doanh nghiệp.

Mức thuế môn bài phụ thuộc vào mức vốn điều lệ đăng ký như sau:

  • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm
  • Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm

Nếu công ty của bạn thành lập từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 thì chỉ đóng phí môn bài nửa năm, tức là 1.000.000 VND hoặc 1.500.000 VND.

Hình thức nộp thuế môn bài: Nộp tờ khai và đóng qua mạng tại thuedientu.gdt.gov.vn

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động bạn sẽ phải nộp báo cáo thuế và đóng nhiều loại thuế liên quan như thuế GTGT, TNDN, TNDN, XNK,…. Bạn có thể tham khảo thêm các loại thuế này bên dưới.

Ngoài ra, khi thành lập doanh nghiệp bạn sẽ phải tốn các lệ phí và chi phí mua sắm cho doanh nghiệp. So với thuế môn bài, thì các chi phí khá đáng kể. Bạn nên tham khảo thêm các bài viết dưới đây:

Lệ phí thành lập doanh nghiệp

Phí thành lập doanh nghiệp

Cách thành lập công ty

Các chi phí về thuế phải đóng trong năm

Sau khi thành lập doanh nghiệp, hằng năm doanh nghiệp còn cần phải chi trả các khoản thuế sau:

1/ Thuế môn bài 2.000.000 hoặc 3.000.000 VND / năm tùy theo vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm

Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm

2/ Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Mức thuế này đóng dựa trên sự chênh lệch thuế GTGT từ doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra xuất từ hóa đơn đỏ và chi phí mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn đỏ của công ty.

Thuế GTGT phải đóng = Thuế GTGT từ Doanh thu – Thuế GTGT từ Chi phí.

Do vậy kinh doanh, nhà đầu tư cần phải cân đối chi phí đầu ra đầu vào cho hợp lý để giảm số tiền đóng thuế VAT.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trực tiếp hoặc hóa đơn thông thường thì không phải nộp.

Tham khảo thêm luật thuế giá trị gia tăng tại đây.

3/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm từ 20-25% lợi nhuận doanh nghiệp. Loại thuế này nộp khi doanh nghiệp hoạt động có lãi và kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20-25% dựa trên mức chênh lệch (doanh thu thuần) giữ doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ và các khoản chi phí có giấy tờ hợp lệ. Nếu doanh thu thuần nhỏ hơn 0 tức doanh nghiệp bị lỗ thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

4/ Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường sử dụng cho mục đích cải tạo môi trường, xử lý chất thải nơi doanh nghiệp hoạt động. (Nếu doanh nghiệp không kinh doanh ảnh hưởng tới môi trường thì không cần nộp).

5/ Thuế xuất nhập khẩu

Chỉ phải nộp khi doanh nghiệp của bạn hoạt động có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu.

6/ Thuế sử dụng đất

Thuế sử dụng đất chỉ đóng khi doanh nghiệp thuê đất của nhà nước.

Ngoài các loại thuế cơ bản trên thì tùy thuộc vào từng lọai hình kinh doanh mà doanh nghiệp còn phải đóng thêm các loại thuế như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên…

Tham khảo thêm

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty

Hotline: 0777.68.68.86