Thủ tục giải thể chi nhánh

Trước khi giải thể chi nhánh, công ty phải chấm dứt nghĩa vụ tại cơ quan thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh. Sau đó, mới thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi nào thì thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh?

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh trong những trường hợp sau:

 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quyết định của công ty
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh trước khi giải thể công ty
 • Bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Trước khi nộp hồ sơ giải thể chi nhánh (độc lập hoặc phụ thuộc) tại Phòng đăng ký kinh doanh, chi nhánh phải chấm dứt nghĩa vụ tại cơ quan thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.

Bước 1: Đăng bố cáo giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia

Thông báo và quyết định giải thể chi nhánh phải được đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh.

Tải Mẫu quyết định giải thể chi nhánh

Tải Mẫu Thông báo giải thể chi nhánh 2020

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Nếu chi nhánh có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu, thì chi nhánh phải xin Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan.

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan, bao gồm:

 1. Đơn xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan.
 2. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 3. Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày

Bước 3: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng mã số thuể) của chi nhánh

Đây được xem là bước khó nhất trong quy trình giải thể chi nhánh (kể cả hạch toán độc lập lẫn phụ thuộc). Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh cũng tương tự như đóng mã số thuế của công ty.

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập, trước khi làm thủ tục đóng mã số thuế, chi nhánh cần phải nộp đầy đủ báo cáo gồm:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có)
 • Thông báo hủy hóa đơn (Nếu có)
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không phải nộp những báo cáo trên.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh, gồm:

 1. Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Tải mẫu số 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC)
 2. Quyết định giải thể chi nhánh.
 3. Thông báo giải thể chi nhánh.
 4. Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh (công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần)
 5. Văn bản xác nhận không còn nợ thuế của Tổng cục hải quan
 6. Cam kết chưa đặt in hóa đơn (Nếu chi nhánh không in hóa đơn).
 7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 8. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập: Chi cục thuế quận, huyện nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Chi cục thuế cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở công ty.

Thời hạn giải quyết: 5 – 10 ngày làm việc.

Ở bước này, cơ quan thuế sẽ quyết toán thuế và đóng mã số thuế cho chi nhánh. Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế và quyết định chấm dứt mã số thuế chi nhánh, thì thủ tục giải thể chi nhánh đã hoàn thành gần 90%.

Bước 4: Đóng tài khoản ngân hàng của chi nhánh, trả con dấu cho Công an

Nếu chi nhánh có sử dụng tài khoản ngân hàng riêng, thì cần phải thực hiện đóng tài khoản tại ngân hàng.

Đối với chi nhánh thành lập trước ngày 01/07/2015 và có sử dụng con dấu cho công an cấp, thì phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an.

Hồ sơ trả con dấu cho cơ quan công an, gồm:

 1. Văn bản xin hoàn trả con dấu
 2. Quyết định giải thể chi nhánh
 3. Thông báo giải thể chi nhánh
 4. Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh (nếu có)
 5. Giấy đăng ký mẫu dấu do công an cấp (bản gốc)
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
 7. Con dấu

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc.

Bước 5: Thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh, gồm:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể hoạt động Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có)
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 6. Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 7. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (nếu có)
 8. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 9. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở. Hoặc nộp online qua mạng tại địa chỉ dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Trên đây là nội dung thủ tục giải thể chi nhánh doanh nghiệp/ công ty. Thuế Ánh Dương cung cấp Dịch vụ giải thể chi nhánh chất lượng, giá tốt, chuyên nghiệp tại Tp.HCM. Sử dụng dịch vụ tại Thuế Ánh Dương sẽ là một quyết định đúng đắn, mang đến nhiều lợi ích, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức và đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Nếu bạn còn có bất cứ thắc mắc hoặc băn khoăn nào, Thuế Ánh Dương sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn miễn phí.

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0938.707.589 MR BẢO BÙI

Tham khảo thêm

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

 

Hotline: 0777.68.68.86