Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Thủ tục giải thể công ty (doanh nghiệp) mới thành lập đơn giản hơn do được miễn quyết toán thuế, nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn. Quyết toán thuế được xem là thủ tục phức tạp nhất trong thủ tục giải thể doanh nghiệp. Vì vậy, nếu được miễn bước này, thì bạn đã giảm được 90% công việc phải làm.

Căn cứ pháp lý:

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Trong bài viết này, Thuế Ánh Dương sẽ trình bày cho bạn trình tự giải thể công ty, doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn (Chưa tiến hành thông báo phát hành hóa đơn).

8.2. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế:
b) Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.
Điểm b, khoản 8.2, điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Theo điều trên thì thủ tục giải thể công ty mới thành lập gồm các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Doanh nghiệp phải tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

Quyết định này phải được sự thông qua của chủ doanh nghiệp/ chủ sở hữu / Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến giải thể.

Tải về Mẫu quyết định giải thể công ty, doanh nghiệp

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp phải nộp thông báo (kèm quyết định, biên bản họp) đến:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;
 • Cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;
 • Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán, chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ Thông báo quyết định giải thể (chuẩn bị 2 bộ) bao gồm:

Vì công ty mới thành lập, không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn (Chưa tiến hành thông báo phát hành hóa đơn), nên bạn chỉ cần nộp hồ sơ như trên cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố, niêm yết tại công ty, và gửi người lao động.

Hình thức nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố:

Phí nộp hồ sơ: Miễn phí

Ngay khi hồ sơ được chấp nhận, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng công ty sang “Đang làm thủ tục giải thể” trên Cổng thông tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thông báo giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế (chuẩn bị 2 bộ) bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
 2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc, nếu có)
 3. Quyết định giải thể doanh nghiệp (Mẫu Quyết định giải thể)
 4. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có)
 5. Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 6. Thông báo giải thể đến cơ quan thuế (Tải Mẫu)
 7. Biên bản cam kết không có tài sản thanh lý (Tải Mẫu)
 8. Biên bản xác định trách nhiệm pháp lý sau khi giải thể (Tải Mẫu)

Nơi nộp: Chi cục thuế quận/huyện – Nơi đặt trụ sở công ty.

Hình thức nộp: Hồ sơ giấy (bắt buộc)

Mặc dù trên trang Thuế điện tử có hỗ trợ nộp loại hồ sơ này, nhưng bạn phải nộp hồ sơ giấy nhé. Không chấp nhận việc nộp qua mạng.

Phí nộp hồ sơ: Miễn phí

Thời gian xử lý:

“Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do người nộp thuế gửi (bao gồm quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động; các tài liệu chứng minh người nộp thuế thuộc các trường hợp nêu trên và đã nộp đủ số thuế phải nộp nếu có) thì cơ quan thuế xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế”
(Trích khoản 8.2, điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, do Bộ Tài Chính ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2014)

Đồng thời, bạn nên liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để rõ hơn về thời gian nhận kết quả nhé. Thủ tục có thể khác nhau một chút, tùy từng địa phương.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đây là bước cuối cùng. Bạn chỉ cần nộp đầy đủ hồ sơ giải thể đến Cơ quan Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thì được xem là đã giải thể hoàn tất.

Hồ sơ giải thể gồm:

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố

Hình thức nộp: Hồ sơ giấy (bắt buộc)

Phí nộp hồ sơ: Miễn phí

Thời gian giải quyết:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; nếu không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.

Trên đây là toàn bộ thủ tục giải thể công ty cho doanh nghiệp mới thành lập, không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.

3 Trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế: 

Trường hợp 1: Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.

Nếu trong suốt quá trình hoạt động, công ty/doanh nghiệp tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ % trên doanh thu sẽ được miễn quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp.

Lưu ý: Việc nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu khác hoàn toàn so với việc doanh nghiệp áp dụng cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cũng tính % thuế GTGT trên doanh thu cung cấp dịch vụ/hàng hóa)

Trường hợp 2: Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.(đã được hướng dẫn ở trên)

Trường hợp 3: Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động) không quá 1 tỷ đồng/năm .

– Kể từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế.

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

(Trích khoản 8.2, điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, do Bộ Tài Chính ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2014)

Ví dụ:

Công ty ABC được thành lập từ năm 2018 và đến năm 2021 thì tiến hành giải thể.

 • Doanh thu năm 2018 là: 2 tỷ. Năm 2019, 2020 và 2021: không phát sinh doanh thu
 • Số thuế TNDN đã nộp vào ngân sách nhà nước là: 50 triệu đồng
 • Công ty chưa bị phạt về hành vi trốn thuế

Như vậy, theo quy định bên trên, có thể xác định được:

 • Doanh thu bình quân trong 4 năm hoạt động của công ty ABC là: 500 triệu đồng
 • Số thuế TNDN đã nộp là 50 triệu, cao hơn số thuế TNDN nếu tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (2 tỷ x 1% = 20tr)

Kết luận: công ty ABC không phải thực hiện quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin về các trường hợp giải thể doanh nghiệp, công ty thuộc diện miễn quyết toán thuế. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ với Thuế Ánh Dương để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Nếu trường hợp giải thể công ty của bạn khó hoặc bạn chưa biết cụ thể thủ tục giải thể như thế nào, bạn cũng có thể sử Dịch vụ Giải thể doanh nghiệp, công ty của Thuế Ánh Dương.

Tham khảo thêm:

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Hotline: 0777.68.68.86