Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư

Khác với doanh nghiệp thông thường, công ty luật sư được đăng ký và quản lý bởi Sở Tư Pháp. Như vậy, điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư có khác không?

Cũng như những công ty khác, văn phòng luật sư cũng cần mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách thành lập chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh. Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư tương đối đơn giản và không có yêu cầu phức tạp.

 

Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư
Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư

Điều kiện pháp lý mở chi nhánh văn phòng luật sư.

Theo Khoản 1 Điều 41 Luật luật sư 2006, thì:

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.

Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập. Tổ chức hành nghề luật sư cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.

Căn cứ theo nội dung trên, thì thông tin thành lập chi nhánh văn phòng luật sư gồm những nội dung sau.

 

Chi nhánh văn phòng luật sư phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. Được phép thành lập cùng tỉnh hoặc khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
  2. Hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.
  3. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập.
  4. Cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh.
  5. Trưởng chi nhánh và thành viên chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.
  6. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.
 

Ngoài ra để tiết kiệm thời gian và chi phí anh / chị hãy tham khảo dịch vụ thành công ty trọn gói của Thuế Ánh Dương, chúng tôi cam kết hoàn thành hồ sơ và trả giấy phép hoạt động chỉ từ 3-5 ngày làm việc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY CP THUẾ ÁNH DƯƠNG

Tel: 0779.633.686 – 0938.70.75.89 (MR. BẢO BÙI)

Email: baobui7777@gmail.com

Địa chỉ: Số 58 CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (xem Map)

Mã số doanh nghiệp: 0311270175

Website:  https://thueanhduong.com

Fanpgae: fb/thueanhduonghcm/

 

 

Hồ sơ thành lập chi nhánh văn phòng luật sư.

Bộ hồ sơ mở chi nhánh văn phòng luật sư gồm những gì ?

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

– Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

– Quyết định thành lập chi nhánh;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

 

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

 

Trình tự thủ tục:

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký họat động cho Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Chi nhánh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

 

Ngoài ra để tiết kiệm thời gian và chi phí anh / chị hãy tham khảo dịch vụ thành công ty trọn gói của Thuế Ánh Dương, chúng tôi cam kết hoàn thành hồ sơ và trả giấy phép hoạt động chỉ từ 3-5 ngày làm việc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY CP THUẾ ÁNH DƯƠNG

Tel: 0779.633.686 – 0938.70.75.89 (MR. BẢO BÙI)

Email: baobui7777@gmail.com

Địa chỉ: Số 58 CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (xem Map)

Mã số doanh nghiệp: 0311270175

Website:  https://thueanhduong.com

Fanpgae: fb/thueanhduonghcm/

 

Căn cứ pháp lý:

Luật luật sư năm 2006

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Luật luật sư sửa đổi năm 2012

Tham khảo thêm Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật

 

Để tiết kiệm thời gian anh chị nên sử dụng dịch thành lập công ty trọn gói tại Thuế Ánh Dương chỉ 1.000.000đ , Cam kết không phát sinh.

 

Các câu hỏi thường gặp khi mở chi nhánh văn phòng luật sư.

Hỏi: có thể thành lập bao nhiêu chi nhánh văn phòng luật sư ?

Đáp: Pháp luật không giới hạn số lượng chi nhánh mà văn phòng luật sư được phép thành lập cũng như vị trí của chi nhánh. Do đó văn phòng luật sư có thể thành lập chi nhánh trên phạm vi cả nước với số lượng chi nhánh không giới hạn.

 

Hỏi: Văn phòng luật sư dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân có được mở thêm chi nhánh không ?

Đáp: Theo quy định trên, pháp luật không có quy định cụ thể với doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, văn phòng luật sư hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp tư nhân cũng được phép thành lập chi nhánh trên phạm vi cả nước và không giới hạn số lượng.

 

CÔNG TY CP THUẾ ÁNH DƯƠNG

Tel: 0779.633.686 – 0938.70.75.89 (MR. BẢO BÙI)

Email: baobui7777@gmail.com

Địa chỉ: Số 58 CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (xem Map)

Mã số doanh nghiệp: 0311270175

Website:  https://thueanhduong.com

Fanpgae: fb/thueanhduonghcm/

Hotline: 0777.68.68.86