Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Bạn có thể tải về hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tại bài viết này. Đồng thời, bạn nên đọc kĩ về các lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Chuẩn bị 2 bộ hồ sơ (01 bộ nộp cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại công ty) gồm:

 1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Quyết định tạm ngừng kinh doanh (Tải mẫu tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp)
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị.
 4. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư…thì phải nộp kèm:
  1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
 5. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (Download mẫu)

Nơi nộp hồ sơ:

Trình tự thủ tục:

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:

 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Những lưu ý khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

1/ Nếu công ty có chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh thì phải gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư ở địa phương đó trước (có thể thực hiện qua mạng, tương tự như hồ sơ và thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty)

2/ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ  thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ. Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký.

3/ Tạm ngừng tròn năm (từ 1/1 đến 31/12) không phải nộp thuế môn bài, kê khai thuế, nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

4/ Làm thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng. Theo Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), thì thời gian thông báo trước khi tạm ngừng rút ngắn còn 3 ngày làm việc.

5/ Thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.

6/ Theo quy định hiện nay, việc doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh công ty sẽ không cần tiến hành thủ tục gì liên quan đến cơ quan thuế.

Xem chi tiết thông tin tại Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Trên đây là hướng dẫn Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần, nếu bạn còn thắc mắc và cần tư vấn về các thủ tục doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Thuế Ánh Dương.

Hotline: 0777.68.68.86