Đăng ký tạm ngưng hoạt động kinh doanh qua mạng

Đăng ký tạm ngưng hoạt động kinh doanh qua mạng rất dễ dàng. Đây là thủ tục rất đơn giản. Nếu bạn cần tạm ngừng kinh doanh, thì bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh có thể bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng. Hồ sơ giấy tờ đơn giản, yêu cầu cũng rất đơn giản.

Những lưu ý về tạm ngừng kinh doanh:

1/ Nếu công ty có chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh thì phải gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư ở địa phương đó trước (có thể thực hiện qua mạng, tương tự như thủ tục được hướng dẫn trong bài viết này)

2/ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ  thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ. Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký.

3/ Tạm ngừng tròn năm (từ 1/1 đến 31/12) không phải nộp thuế môn bài, kê khai thuế, nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

4/ Làm thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng. Theo Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), thì thời gian thông báo trước khi tạm ngừng rút ngắn còn 3 ngày làm việc.

5/ Thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.

Xem chi tiết thông tin tại Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh qua mạng

1/ Chuẩn bị hồ sơ

02 bộ: 01 bộ nộp cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại công ty

Hồ sơ gồm có:

  1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  2. Quyết định tạm ngừng kinh doanh (Tải mẫu tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp)
  3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
  4. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục

2/ Scan, chụp ảnh hồ sơ

Scan hoặc chụp ảnh toàn bộ hồ sơ trên và lưu lại dưới định dạng pdf.

Lưu ý: Scan bản nào thì khi nộp hồ sơ giấy, nộp đúng bản đó nhé.

3/ Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng.

Địa chỉ nộp: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bạn xem thao tác nộp qua video sau:

4/ Nộp hồ sơ giấy

Nếu bạn kí hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, thì bạn phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy (bản gốc của ảnh scan) + thông báo hồ sơ hợp lệ (2 bản) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhé.

Nếu bạn kí hồ sơ bằng chứng thư số, thì bạn không phải nộp hồ sơ giấy. Bạn chỉ cần đến nhận kết quả thôi.

5/ Trình tự thủ tục:

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:

  • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Trong thời gian này, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tự gửi thông tin đến Cơ quan thuế và nhận phản hồi về việc có chấp nhận hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh không.

Theo quy định hiện nay, việc doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh công ty sẽ không cần tiến hành thủ tục gì liên quan đến cơ quan thuế.

Trên đây là hướng dẫn Đăng ký tạm ngưng hoạt động kinh doanh qua mạng, nếu bạn còn thắc mắc và cần tư vấn về các thủ tục doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Thuế Ánh Dương.

Tham khảo thêm

Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty TNHH MTV

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại

 

Hotline: 0777.68.68.86