Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thủ tục phức tạp hơn, công ty phải tiến hành xin giấy phép đầu tư, chủ trương đầu tư, giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ hoặc các giấy tờ tương đương khác…

Các trường hợp phải xin Giấy phép đầu tư

Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bạn cần phải xin giấy phép đầu tư trước trong các trường hợp sau:

1/ Tất cả doanh nghiệp có từ 1% – 100% vốn đầu tư nước ngoài ngay khi thành lập.

2/ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

3/ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam (đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4/ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

5/ Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Trường hợp không phải xin Giấy phép đầu tư

Không phải xin giấy phép đầu tư, đối với: tất cả các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần Đăng ký đầu tư Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh mà thôi, thủ tục đơn giản hơn rất nhiều.

Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Từ những trường hợp trên, để đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì bạn nên thực hiện theo trình tự tối ưu nhất như sau:

Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam. (Xem hướng dẫn

Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện (Xem chi tiết)

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, còn gọi là thủ tục người nước ngoài Đăng ký đầu tư Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. (Xem hướng dẫn)

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa).

Với phương án tối ưu này, doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều thủ tục cho công ty bao gồm:

 1. Không phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh đơn giản hơn: Khi doanh nghiệp chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ phải thực hiện khi có sự thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, thông tin chủ sở hữu,…thực hiện thủ tục giống như doanh nghiệp Việt Nam
 3. Không phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư,…
 4. Không phải thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chúng tôi đề nghị bạn lựa chọn phương án tối ưu như trên khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp bạn cần biết, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo trình tự thông thường, được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư (Tùy trường hợp) và Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (Xem hướng dẫn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Xem hướng dẫn)

Bước 3: Xin giấy phép kinh doanh con đối với ngành nghề có điều kiện (Xem chi tiết)

Bước 4: Đăng ký thuế với cơ quan thuế (Xem hướng dẫn

Bước 5: Xin giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa).

Bạn nên tham khảo thêm

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần công ty tại Việt Nam

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Danh sách ngành nghề yêu cầu ký quỹ vốn

Danh sách ngành, nghề kinh doanh cần có giấy phép con

Căn cứ pháp lý:

 • Biểu cam kết WTO
 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
 • Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là những điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty có vốn nước ngoài. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Hotline: 0777.68.68.86