Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần công ty tại Việt Nam

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam được hướng dẫn trong bài viết sau. Đây cũng là một phương án để đơn giản hóa thủ tục nếu bạn có ý định thành lập doanh nghiệp có vốn nước đầu tư nước ngoài.

Hình thức góp vốn, mua cổ phần từ nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua cổ phần Công ty tại Việt Nam, theo các hình thức sau:

 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh
 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần
 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông

Tùy theo từng trường hợp, thủ tục góp vốn, mua cổ phần sẽ tương đối khác nhau và được hướng dẫn bên dưới.

Trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp mới, bạn nên tham khảo bài viết Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần công ty

Nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần công ty tại Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục theo 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Tỷ lệ vốn góp, mua cổ phần dưới 51% vốn điều lệ

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần dưới 51% trong doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện.

Thủ tục cần thực hiện khá đơn giản gồm:

Hồ sơ công ty cần chuẩn bị gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (mẫu tham khảo)
 2. Quyết định về việc thay đổi của công ty
 3. Biên bản họp về việc thay đổi công ty
 4. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty
 5. Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài
 6. Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Nơi nộp hồ sơ: Nộp qua mạng hoặc nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở công ty. (Xem hướng dẫn Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng)

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Tỷ lệ vốn góp, mua cổ phần trên 51% vốn điều lệ

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Thủ tục cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư (Tải mẫu)
 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 3. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật (nếu có)

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/ Thành phố

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam.

Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trên 51%, Công ty Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai thuế khi chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nhiệp thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện tương tự như trường hợp 1.

Bạn nên tham khảo thêm

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng

Trên đây là Hướng dẫn Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Hotline: 0777.68.68.86