Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Khi thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đồng thời, phải đăng bố cáo công bố nội dung doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi số CMND giấy phép kinh doanh

Nếu doanh nghiệp thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh thì bắt buộc phải làm hồ sơ đăng ký thay đổi, gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tải về Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
 2. Quyết định của thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu có)

Thời hạn nộp: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Nơi nộp:

 1. Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkyquamang.dkkd.gov.vn (Xem hướng dẫn)
 2. Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở kinh doanh. Danh sách địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh tại các địa phương trên cả nước.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 3- 5 ngày làm việc.

Trình tự thủ tục:

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thay đổi.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Đăng bố cáo khi thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Bắt buộc làm thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh.
 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định.

Bạn có thể xem hướng dẫn đăng bố cáo tại bài viết: Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Bạn cần tham khảo thêm:

Lưu ý Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng

Trên đây là Thủ tục thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh. Vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0777.68.68.86