Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài hiện nay đã có thể đơn giản hóa thủ tục nhờ hình thức chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài. Với phương thức này, bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và thủ tục.

Công ty liên doanh là gì?

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác để cùng thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Mỗi bên khi đăng ký liên doanh đều phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn cam kết góp vào để thành lập doanh nghiệp.

Công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của Công ty. Công ty liên doanh có tư cách pháp pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Với phương thức này, bạn sẽ tối giản được thủ tục thành lập đến mức thấp nhất. Lưu ý, phương thức này, không áp dụng cho lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam. (Xem hướng dẫn

Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện (Xem chi tiết)

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, còn gọi là thủ tục người nước ngoài Đăng ký đầu tư Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. (Xem hướng dẫn)

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa).

Với phương án tối ưu này, doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều thủ tục cho công ty bao gồm:

 1. Không phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh đơn giản hơn: Khi doanh nghiệp chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ phải thực hiện khi có sự thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, thông tin chủ sở hữu,…thực hiện thủ tục giống như doanh nghiệp Việt Nam
 3. Không phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư,…
 4. Không phải thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh nước ngoài thông thường

Chúng tôi đề nghị bạn lựa chọn phương án tối ưu như trên khi thành lập doanh nghiệp liên doanh. Trong trường hợp bạn cần biết, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh theo trình tự thông thường, được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư (Tùy trường hợp) và Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (Xem hướng dẫn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Xem hướng dẫn)

Bước 3: Xin giấy phép kinh doanh con đối với ngành nghề có điều kiện (Xem chi tiết)

Bước 4: Đăng ký thuế với cơ quan thuế (Xem hướng dẫn

Bước 5: Xin giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa).

Bạn nên tham khảo thêm

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần công ty tại Việt Nam

Danh sách ngành nghề yêu cầu ký quỹ vốn

Danh sách ngành, nghề kinh doanh cần có giấy phép con

Căn cứ pháp lý:

 • Biểu cam kết WTO
 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
 • Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là những điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty liên doanh nước ngoài. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Hotline: 0777.68.68.86